Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2016 13:53 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017
09.02.2016 13:44 Zarządzenie nr 238A/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 29.01.2016 r. w spr. terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko na rok szkolny 2016/2017
06.03.2015 10:21 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
24.02.2015 12:15 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
12.02.2015 15:02 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06.02.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
20.01.2015 12:09 Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 20.01.2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany Uchwały nr 87/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2011 r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi
27.05.2014 14:16 Zarządzenie nr 791/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 27.05.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
25.07.2013 10:43 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kłodzko
24.07.2013 10:57 Zarządzenie Nr 607/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2013 r., w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna".
27.06.2013 11:50 REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY KŁODZKO

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 następna