Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2016 13:35 Zarządzenie nr 347/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06.07.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym
17.05.2016 15:41 Zarządzenie nr 309/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17.05.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wojborzu
17.05.2016 15:15 Zarządzenie nr 308/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17.05.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym
17.05.2016 15:08 Zarządzenie nr 307/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17.05.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich
11.05.2016 14:26 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko
19.02.2016 12:00 Zarządzenie nr 250/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 19.02.2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
17.02.2016 12:59 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017
09.02.2016 13:53 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017
09.02.2016 13:44 Zarządzenie nr 238A/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 29.01.2016 r. w spr. terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko na rok szkolny 2016/2017
06.03.2015 10:21 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna