Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 10:06 Zarządzenie nr 570/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 20.07.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
23.03.2017 13:11 Zarządzenie Nr 500/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 23.03.2017r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
01.09.2016 14:42 WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW
01.09.2016 14:41 REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY KŁODZKO
25.08.2016 14:46 Zarządzenie nr 382/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24.08.2016 r. w spr. wyników otwartego konursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
09.08.2016 14:07 Zarządzenia nr 373/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 09.08.2016 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"
29.07.2016 14:07 Zarządzenie nr 364/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 28.07.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konursu na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
07.07.2016 13:37 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich
06.07.2016 13:39 Zarządzenie nr 348/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06.07.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach
06.07.2016 13:35 Zarządzenie nr 347/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06.07.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna