Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2019 13:46 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
06.12.2018 09:52 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - grudzień 2018 r.
15.11.2018 13:32 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystyczna liczba dzieci - listopad 2018 r.
02.11.2018 14:26 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystyczna liczba uczniów - 31.10.2018 r.
20.08.2018 08:31 Zarządzenie Nr 859/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 sierpnia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Święcka i Gorzuchowa dotyczących wskazania szkoły podstawowej, w której uczniowie zamieszkali na terenie tych miejscowości będą realizować obowiązek szkolny
14.06.2018 14:11 Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
05.06.2018 10:11 Zarządzenie nr 786/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
01.06.2018 09:34 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących połączenia żłobków Gminy Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
17.05.2018 11:25 Zarządzenie nr 775/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 maja 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących połączenia żłobków Gminy Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
09.05.2018 15:08 Zarządzenie Nr 762/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawujacego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna