Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2019 12:26 Zarządzenie nr 143/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 21 maja 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
17.05.2019 08:56 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - marzec 2019 r.
26.03.2019 14:25 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
13.03.2019 08:45 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
28.02.2019 11:47 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz statystycznej liczby uczniów - styczeń 2019 r.
30.01.2019 15:13 Kryteria i terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
15.01.2019 14:21 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
15.01.2019 13:46 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
06.12.2018 09:52 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - grudzień 2018 r.
15.11.2018 13:32 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz statystyczna liczba dzieci - listopad 2018 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna