Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2018 14:40 Zarządzenie nr 725/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
13.03.2018 14:33 Zarządzenie nr 726/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 marca 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
01.03.2018 10:09 Zarządzenie Nr 716/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
15.02.2018 09:50 Zarządzenie Nr 705/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawujacego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
12.02.2018 12:17 Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci
26.01.2018 14:32 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
24.01.2018 09:57 Zarządzenie Nr 691/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia
18.01.2018 12:17 Zarządzenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko.
18.01.2018 12:10 Zarządzenie Nr 682/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym w roku szkolnym 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko
18.01.2018 11:55 Zarządzenie Nr 681/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 17 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna