Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2019 15:28 Zarządzenie nr 266/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
24.09.2019 12:37 Zarządzenie nr 263/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
19.09.2019 10:57 Zarządzenie nr 257a/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18 września 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
23.08.2019 13:05 Zarządzenie nr 233/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujacych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
20.08.2019 15:50 Zarządzenie nr 227/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
25.07.2019 09:53 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
24.07.2019 13:57 Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
12.07.2019 14:47 Zarządzenie nr 202/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 lipca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
21.06.2019 15:19 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
21.06.2019 15:15 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1 2 3 4 5 6 następna