Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2014 11:20 Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego nad blokiem żywienia w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach
05.05.2014 10:57 Zarządzenie nr 772/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30.04.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
04.04.2014 08:21 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i transport 22 szt. koszy ulicznych betonowych o pojemności 40 l
02.04.2014 13:33 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na tłumaczenie symultaniczne w ramach projektu pn. "Promocja gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim"
19.03.2014 12:53 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Szalejów Górny
27.02.2014 14:47 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablic reklamowych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza na pograniczu polsko - czeskim”
03.02.2014 11:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko w spr. przeprowadzenia konsultacji dot. projektu Uchwały Rady Gminy Kłodzko w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2014 r.
03.02.2014 08:52 TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KŁODZKO NA 2014 ROK
29.01.2014 09:54 Zarządzenie nr 710/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29.01.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
04.12.2013 15:23 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz i odwóz uczniów do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna