Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2014 11:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko w spr. przeprowadzenia konsultacji dot. projektu Uchwały Rady Gminy Kłodzko w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2014 r.
03.02.2014 08:52 TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KŁODZKO NA 2014 ROK
29.01.2014 09:54 Zarządzenie nr 710/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29.01.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
04.12.2013 15:23 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz i odwóz uczniów do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
29.11.2013 13:20 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowóz i odwóz uczniów do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
28.11.2013 15:12 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pendrive''a w ramach projektu "Promocja gospodarcza na pograniczu Polsko - Czeskim"
28.11.2013 15:05 Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne w ramach projektu "Promocja turystyczna Gminy Kłodzko"
28.11.2013 11:49 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na koncepcje graficzną, skład i druk kalendarza ściennego na 2014 rok
20.11.2013 10:29 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie zakup kalendarzy - realizowane w ramach projektu pn. "Promocja turystyczna Gminy Kłodzko"
14.11.2013 11:06 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na kalendarze książkowe w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza na pograniczu polsko - czeskim”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna