Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2014 15:40 Zarządzenie Wójta Gminy Kłodzko w sprawie zasad zimowego utrzymania w sezonie 2014/2015 dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Kłodzko
26.08.2014 11:56 zapytanie ofertowe na dowóz dziewięciu uczniów zamieszkałych w Marcinowie do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach
19.08.2014 14:15 Zapytanie ofertowe na zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych w Boguszynie do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
13.05.2014 14:26 Zarządzenie 775/2014 Wójt Gminy Kłodzko z dnia 5 maja 2014r w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych w przedmiocie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gmine Kłodzko na lata 2014-2020
05.05.2014 11:20 Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany pokrycia dachowego nad blokiem żywienia w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach
05.05.2014 10:57 Zarządzenie nr 772/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30.04.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
04.04.2014 08:21 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i transport 22 szt. koszy ulicznych betonowych o pojemności 40 l
02.04.2014 13:33 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na tłumaczenie symultaniczne w ramach projektu pn. "Promocja gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim"
19.03.2014 12:53 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Szalejów Górny
27.02.2014 14:47 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablic reklamowych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza na pograniczu polsko - czeskim”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna