Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2016 09:53 Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kamieniec 1"
29.01.2016 09:41 Protokół z konsultacji społecznych dotyczacych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2016
12.01.2016 15:17 Zarządzenie 231/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 12.01.16 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
16.09.2015 13:10 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w Wojciechowicach
28.08.2015 14:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjęciu zmiany nr 34 studium......
19.08.2015 10:22 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dn. 23.07.2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
07.07.2015 09:07 Ogłoszenie dot. możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku
27.02.2015 11:21 Komunikat w sprawie odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
16.02.2015 12:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko w spr. przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Kłodzko w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2015 r.
02.02.2015 11:33 TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KŁODZKO NA 2015 ROK

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna