Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2018 12:40 Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
21.07.2017 10:08 Zarządzenie nr 570/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 20.07.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
08.05.2017 14:40 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytk wiecz. nieruchomości PKP w Żelaźnie dz. 572/4
08.11.2016 09:02 Informacja dla przedsiebiorców wnoszących opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
27.10.2016 17:57 OGŁOSZENIE o naborze Partnera w celu realizacji w latach 2017-2019 planowanego projektu rewitalizacji w ramach Poddziałania 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
14.10.2016 14:21 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
04.03.2016 09:53 Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej "Kamieniec 1"
29.01.2016 09:41 Protokół z konsultacji społecznych dotyczacych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2016
12.01.2016 15:17 Zarządzenie 231/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 12.01.16 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
16.09.2015 13:10 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w Wojciechowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna