Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2018 10:23 Gmina Kłodzko poszukuje partnerów, którzy obejmą patronatem oraz będą współpracować i merytorycznie wspierać Gminę w operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcję kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejsckich" objęte PROW na lata 2014-2020
23.02.2018 15:08 Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20.02.2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
07.02.2018 13:39 Zarządzenie nr 700/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 06.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. warunków, trybu oraz zakresie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza Ciechowskiego, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
18.01.2018 08:33 Zarządzenie nr 680/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 16.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego - Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko
15.01.2018 12:40 Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Kłodzko w 2018 roku
21.07.2017 10:08 Zarządzenie nr 570/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 20.07.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko
08.05.2017 14:40 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytk wiecz. nieruchomości PKP w Żelaźnie dz. 572/4
08.11.2016 09:02 Informacja dla przedsiebiorców wnoszących opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
27.10.2016 17:57 OGŁOSZENIE o naborze Partnera w celu realizacji w latach 2017-2019 planowanego projektu rewitalizacji w ramach Poddziałania 6.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
14.10.2016 14:21 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna