Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2019 11:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia Gminie Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych do celów komunalnych dla mieszkańców wsi Podzamek
03.12.2018 09:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzelenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3260 D relacji Jaszkowa Dolna - Podzamek
11.07.2018 10:30 Zawiadomienie o wyborze oferty na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
02.07.2018 14:42 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
24.05.2018 12:23 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
16.05.2018 14:07 Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodzko 2018/2019
30.04.2018 13:47 Uchwała PKW z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie liczby, trybu i warunków powoływania urzedników wyborczych
30.04.2018 13:45 Informacja Dyrektora z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany informacji o naborze kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych
16.04.2018 15:00 Gmina Kłodzko poszukuje partnerów do wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa przystani wodnych na szlaku wodnym Nysy Kłodzkiej w Podtyniu i Morzyszowie oraz miejsca rekreacji nad stawem w Mikowicach"
28.03.2018 14:03 Informacja Dyrektora z 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany informacji o naborze kandydatów do Korpusu Urzędników Wyborczych

1 2 3 4 5 6 następna