Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2019 09:39 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż zużytych samochodów osobowych
29.08.2019 08:25 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż zużytych samochodów osobowych
11.06.2019 14:16 Zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.421.146.2019.WB z dnia 3 czerwca 2019 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Energii Dolnośląskiej Sp. z o.o. z/s 57-213 Stoszowice 20
09.05.2019 11:00 Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodzko 2019/2020
12.02.2019 11:12 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia Gminie Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych do celów komunalnych dla mieszkańców wsi Podzamek
03.12.2018 09:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzelenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3260 D relacji Jaszkowa Dolna - Podzamek
11.07.2018 10:30 Zawiadomienie o wyborze oferty na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
02.07.2018 14:42 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości pochodzącej z demontażu kotłów grzewczych i bojlera
24.05.2018 12:23 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do składania ofert na kompleksową organizację wesołego miasteczka podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Gorzuchów 2018"
16.05.2018 14:07 Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodzko 2018/2019

1 2 3 4 5 6 następna