Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2016 09:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjeciu zmiany nr 39 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
12.05.2016 14:44 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów połozonych we wsiach: Starków i Łączna, wraz ze sporzadzoną do tego projektu "prognozą oddziaływania na srodowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutów realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego
19.04.2016 13:12 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice
19.04.2016 13:09 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - lotnisko Boguszyn
19.04.2016 13:05 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Boguszyn i Jaszkowa Górna
07.04.2016 09:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Boguszynie wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
07.04.2016 09:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach Boguszyn i Jaszkowa Górna wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
07.04.2016 09:52 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
28.01.2016 15:12 Uchwała Nr 139/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dn.30.12.2015 w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla części wsi Szalejowa Dolnego
10.12.2015 15:22 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko" dla wybranych terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dln., Wojbórz i Boguszyn

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna