Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2017 11:41 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
21.03.2017 14:31 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy stacji ochrony katodowej w Mikowicach
12.12.2016 08:33 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych we wsi Wojbórz oraz wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń planu miejscowego
09.12.2016 14:06 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko
01.12.2016 09:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 115 i 140 AM-1 we wsi Piszkowice".
01.12.2016 09:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:"Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 71/2 we wsi Jaszkówka".
17.11.2016 10:18 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w Święcku..
16.11.2016 08:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu wraz z infrastrukturą techniczną w Podzamku.
25.10.2016 14:02 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4, wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu miejscowego
12.10.2016 13:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna