Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2018 11:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia w Młynowie
10.07.2018 11:38 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia w Święcku
17.05.2018 15:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Gorzuchowie
17.05.2018 15:19 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Droszkowie
17.04.2018 15:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Droszkowie
17.04.2018 15:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Gorzuchowie
21.02.2018 13:10 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny", wraz z "prognozą oddziaływania na środowisko", a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego.
05.07.2017 12:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę drogi w Mikowicach
28.06.2017 11:43 Ogłoszenie Wójta Gminy Kłodzko o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu miejscowego.
28.06.2017 11:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Kłodzko o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią

1 2 3 4 5 6 następna