Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2018 13:49 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201 – II przetarg
18.09.2018 14:00 UNIEWAŻNIENIE - Przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa dróg dz. nr 184/21,184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica”
05.09.2018 15:04 Przetarg nieograniczony pn. Budowa podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych przy budynku Jaszkowa Górna 71, dz. nr 417 w ramach projektu Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej
04.09.2018 14:16 Przetarg nieograniczony pn. "Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79 - II przetarg"
03.09.2018 14:37 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201
30.08.2018 14:18 Przetarg nieograniczony pn. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu pożarniczego
27.08.2018 13:36 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 we wsi Ławica
17.08.2018 15:25 Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – V przetarg
17.08.2018 14:43 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach, Bierkowice 3, 57-300 Kłodzko
10.08.2018 14:37 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna