Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2019 14:41 Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
11.01.2019 15:04 Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Kłodzko
10.01.2019 15:04 Przetarg nieograniczony pn. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kłodzko część 1
04.12.2018 15:44 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Przetarg nieograniczony pn. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w latach 2019-2021 będącego własnością Gminy Kłodzko
02.11.2018 14:16 Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Łączna w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce”
31.10.2018 14:36 UNIEWAŻNIENIE Przetrag nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
30.10.2018 14:57 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce
29.10.2018 15:05 UNIEWAŻNIENIE Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201 – III przetarg
26.10.2018 14:10 Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 588/7, 588/9, 588/12, 588/11 we wsi Wojbórz
26.10.2018 12:34 Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. nr 184/21 , 184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi Ławica

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna