Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2016 10:19 Uchwała nr 129/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dn. 18.12.2015 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko
26.01.2016 10:23 Uchwała nr III/12/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18.01.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 129/VII/2015 z 18.12.2015 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko oraz w uchwale budżetowej na rok 2016 nr 130/VII/2015 z 18.12.2015
26.01.2016 10:09 Uchwała nr III/11/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18.01.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 130/VIII/2015 z dn. 18.12.2015 w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2016
11.12.2015 12:49 Uchwała nr III/274/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kłodzko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
11.12.2015 12:47 Uchwała nr III/273/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko projekcie uchwały budżetowej na rok 2016
11.12.2015 10:54 Uchwała nr III/272/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 07.12.2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłodzko przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016
29.10.2015 09:07 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU
22.09.2015 12:54 Uchwała nr III/180/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11.09.2015 r. w spr. opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kłodzko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
08.09.2015 12:47 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODZKO za I półrocze 2015 roku
31.07.2015 12:47 INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna