Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2018 10:40 Uchwała nr III/8/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
22.01.2018 10:35 Uchwała nr III/7/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 382/VII/2017 z dn. 18.12. 2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko oraz w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
02.01.2018 11:24 Uchwała nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
02.01.2018 11:21 Uchwała nr 382/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko
27.12.2017 10:33 Uchwała nr III/330/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 12.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Kłodzko przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
27.12.2017 10:30 Uchwała nr III/329/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 12.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłodzko przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
27.12.2017 10:26 Uchwała nr III/328/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 12.12.2017 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
26.10.2017 11:08 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r.
02.10.2017 08:33 ZARZĄDZENIE NR 606/2017 WÓJTA GMINY KŁODZKO z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
27.09.2017 14:04 Uchwała nr III/212/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19.09.2017 r. w spr. opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kłodzko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna