Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2018 08:16 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodzko za II kwartał 2018 roku
23.05.2018 08:37 ULGI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZA 2017 ROK
14.05.2018 12:27 Uchwała nr XIII/10/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 16.04.2018 r. w spr. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłodzko sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
14.05.2018 11:29 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA 2017 ROK
24.04.2018 12:30 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kłodzko za I kwartał 2018 roku
26.01.2018 11:55 Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r.
22.01.2018 10:40 Uchwała nr III/8/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
22.01.2018 10:35 Uchwała nr III/7/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dn. 11.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 382/VII/2017 z dn. 18.12. 2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko oraz w uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
02.01.2018 11:24 Uchwała nr 383/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2018
02.01.2018 11:21 Uchwała nr 382/VII/2017 z dn. 18.12.2017 r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko

1 2 3 4 5 6 następna