Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2019 14:30 Protokół z konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
13.03.2019 08:50 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 12 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
08.03.2019 14:20 Zarządzenie nr 86/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 8 marca 2019 r. wsprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminyt Kłodzko z organizacjami pozadządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
15.01.2019 15:16 Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
15.01.2019 15:13 Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 stycznia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
09.01.2019 14:49 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 08.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w spr. projektu statutu sołectw Gminy Kłodzko
09.11.2018 10:30 Zarządzenie wsprawie konsulatacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z org. pozarządowymi
15.06.2018 10:48 Gmina Kłodzko zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”
06.06.2018 11:35 Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko
24.05.2018 12:32 Zarządzenie nr 782/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 23.05.2018 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodzko, w spr. zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie Kłodzko

poprzednia 1 2 3 następna