Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2015 09:54 Uchwała 127/VII/2015 z dn. 26.11.2015 w spr. zmiany uchwały Nr 112/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
14.05.2015 10:03 Ulgi i zwolnienia podatkowe za 2014 rok
09.12.2014 09:59 Informacja w sprawie stawek podatkowych w 2015 roku
16.10.2014 14:37 Uchwała nr 545/VI/2014 Rady Gminy Kłodzo z dnia 29.09.2014 r. w spr. zwolnień i ulg przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje tworzące nowe miejsca pracy oraz dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko"
16.10.2014 14:32 Uchwała nr 541/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29.09.2014 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
16.05.2014 12:02 Ulgi, zwolnienia podatkowe i cywilnoprawne - 2013
27.12.2013 14:36 Uchwała NR 417/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
27.12.2013 14:32 Uchwała Nr 416/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2014 rok.
31.05.2013 10:56 Odroczenie i umorzenie opłaty adiacenckiej - osoby fizyczne
29.05.2013 12:03 Ulgi podatkowe - 2012 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna