Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2013 12:30 Wniosek o przyznanie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
20.12.2012 14:36 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
20.12.2012 14:35 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
20.12.2012 14:33 Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
20.12.2012 14:32 Wydanie decyzji o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
20.12.2012 14:28 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami / prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
20.12.2012 14:26 Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
20.12.2012 14:20 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20.12.2012 14:08 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20.12.2012 14:07 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłodzko

1 2 następna