Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2015 13:48 Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługa pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych przy inwestycjach i remontach zaplanowanych do realizacji przez Gminę Kłodzko w 2016 roku
18.12.2015 13:45 Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługa pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru robót branży elektrycznej przy inwestycjach i remontach zaplanowanych do realizacji przez Gminę Kłodzko w 2016 roku
18.12.2015 12:22 Zaproszenie do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie utworzenia: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłodzko
18.11.2015 13:30 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Remont drogi dz. 608/1 we wsi Szalejów Górny"
30.10.2015 14:28 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Kłodzko."
13.10.2015 15:20 Zapytanie ofertowe na "Remont lokalu mieszkalnego nr 25/2 w Krosnowicach"
16.09.2015 14:21 Gmina Kłodzko zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłodzko na lata 2016-2022 oraz Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Kłodzko na lata 2016-2022
10.09.2015 09:46 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodzko
20.08.2015 15:17 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kłodzko, stworzenie bazy danych źródeł emisji CO2, szkolenie dla pracowników, informacja i promocja planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

poprzednia 3 4 5 6 7 8