Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2017 15:29 Zapytanie ofertowe na wykonanie gminnej ewidencji zabytków i projektu gminnego programu opieki nad zabytkami
05.06.2017 12:56 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację Wesołego Miasteczka podczas Dożynek Gminy Kłodzko Krosnowice 2017
05.06.2017 09:17 Zapytanie ofertowe na zmianę projektu budowlano-wykonawczego modernizacji Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym
19.04.2017 14:39 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski na zadaniach: 1) „Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu – Roboty Budowlane OSP Jaszkowa Dolna” 2) „Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu – Roboty Budowlane OSP Ołdrzychowice Kłodzkie” 3)„Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu – Roboty Budowlane OSP Wojbórz”
19.04.2017 13:18 Zapytanie ofertowe na: Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja remiz OSP w Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Wojborzu"
18.04.2017 11:06 Zapytanie ofertowe na "Doświetlenie miejscowości Szalejów Dolny. Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych nr 345/4 i cz. 354"
13.04.2017 14:18 Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski na zadaniu pn."Przebudowa z rozbudową przedszkola gminnego w Jaszkowej Dolnej".
13.04.2017 12:57 Zapytanie ofertowe na transport kruszywa drogowego do remontów dróg stanowiących własność Gminy Kłodzko, w roku 2017.
24.03.2017 15:06 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Jaszkowa Dolna
14.03.2017 13:13 Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy dróg w Starkowie, Mikowicach i Jaszkowej Dolnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna