Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2018 12:44 Zapytanie ofertowe na wykonanie badań archeologicznych.
03.07.2018 12:52 Owieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja środowiskowa budowa MEW Szalejów Dolny
28.06.2018 13:23 Protokół z rozpoznania cenowego na szacunki nieruchomości do przekazania w trwały zarząd
28.05.2018 14:08 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie od nr 1 do nr 17 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 392".
18.05.2018 16:52 Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczenia szatni na pomieszczenie sali lekcyjnej dla uczniów zerówki w Szkole Podstawowej w Kłodzku ul. Traugutta 1
17.05.2018 11:01 Zapytanie ofertowe na remont dachu nad salą widowiskową OKSiR Gminy Kłodzko ul. Kłodzka 20 w Ołdrzychowicach Kłodzkich
07.03.2018 14:30 Zapytanie ofertowe za zakup sprzętu drukującego na potrzeby realizacji zadania związanego z utworzeniem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Jaszkowej Dolnej
18.01.2018 14:10 Zapytanie ofertowe na zadanie "Sukcesywna dostawa akcesoriów komputerowych"
22.12.2017 10:36 Zakup paliwa na potrzeby Urzędu Gminy Kłodzko, sołectw i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodzko
22.12.2017 10:24 Zapytanie ofertowe na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Kłodzko. Poprzednie zapytanie (z 23 listopada) zostało anulowane z powodu braku środków w budżecie gminy.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna