Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.08.2019 14:50 Protokół podstawowych czynności w postępowaniu dotyczącym „rozpoznania cenowego” w zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych
14.08.2019 14:07 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOWÓZ UCZNIÓW DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
21.06.2019 13:19 Konserwacja drukarek, urządzeń kopiujących, niszczarek oraz skanerów
19.06.2019 13:51 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: Kompleksowa obsługa w zakresie działalności rekreacyjno-rozrywkowej "Wesołe miasteczko" podczas "Dożynek Gminy Kłodzko Żelazno 2019"
13.03.2019 10:12 Zapytanie ofertowe na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko
01.03.2019 15:51 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Dostawa i montaż dźwigu osobowego, elektrycznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Kłodzko ul. Okrzei 8a”
13.02.2019 11:34 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Zapytanie ofertowe na zadanie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kłodzko część 1"
25.01.2019 15:36 Zapytanie ofertowe na "Dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Kłodzko
09.01.2019 13:49 Zapytanie ofertowe na: Sukcesywna dostawa tonerów, tuszy do drukarek, środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu komputerowego, płyt CD i DVD oraz innych akcesoriów komputerowych wraz z dostawą dla Urzędu Gminy Kłodzko
24.12.2018 13:00 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Zakup i dostawa akumulatorów do lamp solarnych w Gminie Kłodzko”

1 2 3 następna