Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 12:01 Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 22.12.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
06.11.2014 12:17 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
06.11.2014 10:58 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Jaśnica" na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
30.09.2014 11:38 Zarządzenie nr 880/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 30.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłodzko na lata 2014-2025
08.09.2014 11:19 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
09.07.2014 10:59 Informacja o naborze kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
06.06.2014 09:46 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
05.05.2014 11:06 Zarządzenie nr 772/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30.04.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
06.02.2014 15:04 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
24.01.2014 15:21 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego stowarzyszenia "Amazonki"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna