Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2014 15:04 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
24.01.2014 15:21 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego stowarzyszenia "Amazonki"
20.01.2014 13:39 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
20.12.2013 13:21 Wójt Gminy Kłodzko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
20.12.2013 09:27 WZORY DOKUMENTÓW
23.10.2013 14:00 Uchwała nr 386/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10.06.2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 334/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.01.2013 r. w spr. przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013-2015
23.10.2013 13:52 Uchwała nr 334/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.01.2013 r. w spr. przyjęcia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2013 – 2015
30.09.2013 11:39 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Ludowego Klubu Sportowego "Iskra" Jaszkowa Dolna na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
26.08.2013 11:08 Informacja o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Stary Wielisław
05.06.2013 11:42 Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna