Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2015 15:19 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
12.02.2015 10:17 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego Stowarzyszenia "Amazonki" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
27.01.2015 12:41 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.01.2015 14:54 Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16.01.2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.01.2015 14:45 Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15.01.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
23.12.2014 12:01 Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 22.12.2014 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
06.11.2014 12:17 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
06.11.2014 10:58 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Odnowy Wsi "Jaśnica" na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
30.09.2014 11:38 Zarządzenie nr 880/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 30.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłodzko na lata 2014-2025
08.09.2014 11:19 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych "Aktywni" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna