Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2015 09:32 Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 19.06.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko
18.06.2015 09:50 Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursach
17.04.2015 14:58 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
24.03.2015 10:25 Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 24.03.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
06.03.2015 13:29 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
16.02.2015 15:19 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
12.02.2015 10:17 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego Stowarzyszenia "Amazonki" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
27.01.2015 12:41 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.01.2015 14:54 Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16.01.2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.01.2015 14:45 Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15.01.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna