Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2015 14:40 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Dzieci Śląska" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
24.09.2015 15:10 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
16.09.2015 12:28 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy w Bierkowicach
03.08.2015 13:03 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r.
16.07.2015 10:12 Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14.07.2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
19.06.2015 09:32 Zarządzenie nr 109/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 19.06.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko
18.06.2015 09:50 Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursach
17.04.2015 14:58 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych "AKTYWNI" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
24.03.2015 10:25 Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 24.03.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
06.03.2015 13:29 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna