Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2016 14:20 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
19.01.2016 11:49 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Kłodzkiego Stowarzyszenia "Amazonki" na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
15.01.2016 13:23 Zarządzenie nr 233/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15.01.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
12.01.2016 15:05 Zarządzenie nr 232/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 12.01.2016 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
01.12.2015 14:09 Zarządzenie nr 218/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 30.11.2015 w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
12.10.2015 14:40 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Dzieci Śląska" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
24.09.2015 15:10 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Koło Kłodzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
16.09.2015 12:28 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy w Bierkowicach
03.08.2015 13:03 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r.
16.07.2015 10:12 Zarządzenie nr 124/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14.07.2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna