Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2017 15:06 PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
13.10.2017 13:17 Oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - GLKS Orlęta Krosnowice
09.10.2017 15:31 Zarządzenie nr 637/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 9.10.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
28.08.2017 15:18 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - LKS ATS Wojbórz
27.07.2017 18:51 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
29.06.2017 08:33 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.06.2017 11:51 Towarzystwo Miłośników Krosnowic - oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki....
09.05.2017 13:21 Kłodzkie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - oferta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
21.02.2017 14:01 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
14.02.2017 15:07 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna