Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 14:57 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez GLKS Orlęta z/s w Krosnowicach
22.06.2018 14:29 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
29.05.2018 16:22 Zarządzenie nr 785/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.04.2018 12:54 Zarządzenie nr 752/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18.04.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjum oraz uczniom szkół średnich stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz w spr. pomocy materialnej przyznawanej studentom z terenu Gminy Kłodzko, zwanej Programem im. Grzegorza Ciechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
12.04.2018 13:39 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty - Kłodzkie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - na podst. art 19a
13.03.2018 15:36 Ogłoszenie z dnia 13.03.2018 o uniewaznieniu otwartego konkursu ofert
16.02.2018 15:09 Zarządzenie nr 706/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadańpuvblicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
02.02.2018 14:36 oferty złożonej przez Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI” na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
16.01.2018 13:49 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
12.01.2018 14:33 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszecniania kultuiry fizycznej i sportu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna