Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2019 14:10 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu upowszechjniania kultury fizycznej i sportu
07.02.2019 08:35 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
25.01.2019 09:29 ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KŁODZKI STOWARZYSZENIE AMAZONKI NA PODST ART.19a
09.01.2019 14:58 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
09.01.2019 14:57 Ogłoszenie KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
09.01.2019 14:11 Konsultacje Społeczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
09.01.2019 14:07 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu
11.10.2018 14:59 Zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art. 19a złożonej przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic
21.09.2018 12:11 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez Fundację "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku
14.08.2018 10:16 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez Towarzystwo Miłośników Kroisnowic

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna