Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2016 15:24 Zarządzenie nr 416/2016 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych
27.09.2016 13:32 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - KS "Stary Wielisław"
06.09.2016 11:15 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
17.08.2016 11:12 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "ORLĘTA" w Krosnowicach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (seniorzy)
17.08.2016 11:08 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "ORLĘTA" w Krosnowicach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (juniorzy)
23.05.2016 08:25 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r.
11.05.2016 14:32 Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko
11.05.2016 13:29 Zarządzenie nr 302/2016 z dn. 11.05.2016 Wójta Gminy Kłodzko o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących max. wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz max. wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
05.05.2016 14:33 Zarządzenie nr 298/2016 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 05.05.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
21.04.2016 15:12 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna