Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2017 15:18 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - LKS ATS Wojbórz
27.07.2017 18:51 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
29.06.2017 08:33 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
14.06.2017 11:51 Towarzystwo Miłośników Krosnowic - oferta na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki....
09.05.2017 13:21 Kłodzkie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - oferta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
21.02.2017 14:01 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
14.02.2017 15:07 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
07.02.2017 15:15 ZAWIADOMIENIE - OFERTA - AMAZONKI
16.01.2017 10:49 Zarządzenie nr 472/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 stycznia 2017r. wspr. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upoeszechniania kultury fizycznej i sportu
21.11.2016 09:05 Protokół z konsultacji społecznych

1 2 3 4 5 6 następna