Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 14:01 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpublicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
14.02.2017 15:07 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
07.02.2017 15:15 ZAWIADOMIENIE - OFERTA - AMAZONKI
16.01.2017 10:49 Zarządzenie nr 472/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13 stycznia 2017r. wspr. ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upoeszechniania kultury fizycznej i sportu
21.11.2016 09:05 Protokół z konsultacji społecznych
28.10.2016 15:24 Zarządzenie nr 416/2016 w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych
27.09.2016 13:32 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - KS "Stary Wielisław"
06.09.2016 11:15 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty Towarzystwa Miłośników Krosnowic na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
17.08.2016 11:12 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "ORLĘTA" w Krosnowicach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (seniorzy)
17.08.2016 11:08 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty złożonej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "ORLĘTA" w Krosnowicach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (juniorzy)

1 2 3 4 5 6 następna