Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 14:58 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
09.01.2019 14:57 Ogłoszenie KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
11.10.2018 14:59 Zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art. 19a złożonej przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic
21.09.2018 12:11 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez Fundację "Razem Możemy Więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku
14.08.2018 10:16 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez Towarzystwo Miłośników Kroisnowic
20.07.2018 14:57 zawiadomnienie o wpłynięciu oferty na pdst art 19a przez GLKS Orlęta z/s w Krosnowicach
22.06.2018 14:29 Ogłoszenie wyników otwartego twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
29.05.2018 16:22 Zarządzenie nr 785/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.04.2018 12:54 Zarządzenie nr 752/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18.04.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, uczniom klas gimnazjum oraz uczniom szkół średnich stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz w spr. pomocy materialnej przyznawanej studentom z terenu Gminy Kłodzko, zwanej Programem im. Grzegorza Ciechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
12.04.2018 13:39 Zawiadomienie o wpłynięciu oferty - Kłodzkie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - na podst. art 19a

1 2 3 4 5 6 następna