Strona główna biuletynu

INFORMACJA

WÓJT GMINY KŁODZKO INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 r. OBOWIAZUJĄ NIŻSZE STAWKI NA BUDYNKI INWENTARSKIE ORAZ STODOŁY NA GRUNTACH DO 1 ha FIZYCZNEGO LUB PRZELICZENIOWEGO, (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NALEŻY DO 31 GRUDNIA 2015 r. WYPEŁNIĆ NOWY FORMULARZ „IN-1- INFORMACJA W SPRWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI”. POWYŻSZY FORMULARZ MOŻNA POBRAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY KŁODZKO oraz NA NINIEJSZEJ STRONIE w zakładce > Prawo lokalne> podatki i opłaty  LUB  POBRAĆ U SOŁTYSA PO DNIU 16 GRUDNIA 2015 r.

 

Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kłodzko prowadzona jest od 01.12.2008 r.
Wersja Biuletynu Informacji Publicznej
obowiązująca do 30 listopada 2008 r. dostępna jest pod adresem:
 
 
 
 

URZĄD GMINY KŁODZKO

ul. Okrzei 8A

57 - 300 Kłodzko

powiat kłodzki

województwo dolnośląskie
 

tel. (74) 64 74 100

fax (74) 64 74 103

e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

kod terytorialny: 0208072

RADA GMINY KŁODZKO

Przewodniczący Rady Gminy: Ryszard Jastrzębski

tel. (74) 64 74 114;    e-mail: rg@gmina.klodzko.pl

 

Wójt Gminy Kłodzko:  mgr Zbigniew Tur

 tel. 74 64 74 104;  e-mail: wojt@gmina.klodzko.pl

 

Zastępca Wójta:  mgr Urszula Panterałka

tel. 74 64 74 105;  e-mail: u.panteralka@gmina.klodzko.pl

 

Sekretarz Gminy:  mgr Bożena Simlat

tel. 74 64 74 102;  e-mail: sekretarz@gmina.klodzko.pl

 

Skarbnik Gminy:  mgr Bożena Rudy

tel. 74 64 74 116;  e-mail: skarbnik@gmina.klodzko.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) Tomasz Koptyra

e-mail: iod@gmina.klodzko.pl

 

Urząd Gminy Kłodzko:             Gmina Kłodzko:
     NIP 883-10-06-280                NIP 883-16-78-045

   REGON  000533788              REGON  890717964

 

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 7.30 - 15.30

wtorek w godz.: 8:00 - 16:00

Kasa Urzędu czynna: od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 - 11.00  i  11.30 - 13.30

       Konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku 49 9523 0001 0000 2264 2000 0009