x 
Drukuj
Anna Podgórska 07.12.2018 11:54

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - Kadencja 2018-2023
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 275/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 276/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 277/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 264/2019 z dn. 24.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r." (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 265/2019 z dn. 24.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko na lata 2020-2021”" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 266/2019 z dn. 25.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczących wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku lat 3na terenie Gminy Kłodzko" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 269/2019 z dn. 27.09.2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kłodzko " (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 270/2019 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 272/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 273/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 274/2019 z dn. 1.10.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz przekazywania informacji o której mowa w art. 1 ust 9 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 259/2019 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 32/2019" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 260/2019 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 33/2019" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 261/2019 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 34/2019" (Mateusz Kubasiak)
09.10.2019 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 263/2019 z dn. 24.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczących wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 258/2019 z dn. 19.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice”" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 247/2019 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie przekazania środka trwałego o nazwie „Wiejskie Miejsce Spotkań w Krosnowicach na majątek Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich " (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 250/2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 30/2019" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 251/2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 31/2019" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 252/2019 z dn. 13.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczących wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 253/2019 z dn. 16.09.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu Gminy Kłodzko w roku 2019 dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 254/2019 z dn. 16.09.2019 r. w sprawie zmian Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 255/2019 z dn. 16.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 256/2019 z dn. 17.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” " (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257/2019 z dn. 17.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kłodzko w sprawie ustalenia rozkładu godzin prac oraz harmonogramu prac w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2020 " (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257A/2019 z dn. 17.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekun oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie " (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 241/2019 z dn. 29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 26/D/2019" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 242/2019 z dn. 30.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kłodzko na rok 2020 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 243/2019 z dn. 30.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 244/2019 z dn. 30.08.2019 r. w sprawie przekazania autobusu do używania Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 245/2019 z dn. 09.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r." (Mateusz Kubasiak)
27.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 246/2019 z dn. 10.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Mateusz Kubasiak)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 232/2019 z dn. 23.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do prac związanych z przeprowadzeniem postępowań w trybie przetargów nieograniczonych przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko z/s w Kłodzku w ramach projektu pn. „Igła miotłą w reintegracji zawodowej” " (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 233/2019 z dn. 23.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczących wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 234/2019 z dn. 26.08.2019 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r." (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 235/2019 z dn. 26.08.2019 r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych przez Urząd Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 236/2019 z dn. 27.08.2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do poświadczenia z a zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 237/2019 z dn. 27.08.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 238/2019 z dn. 27.08.2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start”" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 239/2019 z dn. 28.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 240/2019 z dn. 29.08.2019 r. w sprawie sprzedaży zużytych samochodów osobowych marki Renault Megan i Mercedes - Benz" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 228/2019 z dn. 20.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 664/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 15 grudnia 2017r. dotyczącego powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie gminy Kłodzko " (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 229/2019 z dn. 21.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 230/2019 z dn. 22.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy" (Anna Podgórska)
10.09.2019 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 231/2019 z dn. 23.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa centrum biblioteczno – kulturalnego w Żelaźnie" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 226/2019 z dn. 20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczącym wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 227/2019 z dn. 20.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 225/2019 z dn. 16.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 24/D/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 218/2019 z dn. 6.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 219/2019 z dn. 6.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 220/2019 z dn. 6.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do prac związanych z przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przez Bibliotekę publiczną Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich na zadanie publiczne pn. „ Remont i przebudowa filii Biblioteki Publicznej w Wojborzu” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020 " (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 221/2019 z dn. 8.08.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 23/D/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 222/2019 z dn. 13.08.2019 r. sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej w Krosnowicach" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 223/2019 z dn. 13.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – III przetarg”" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 224/2019 z dn. 14.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – III przetarg”" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 210/2019 z dn. 26.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 211/2019 z dn. 26.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 212/2019 z dn. 1.08.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 213/2019 z dn. 1.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 22/D/2019 " (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 214/2019 z dn. 1.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 29/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 215/2019 z dn. 2.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Przedszkolu Gminnym w Jaszkowej Dolnej”" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 216/2019 z dn. 6.08.2019 r. w sprawie opinii na temat przeniesienia nauczyciela mianowanego ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 217/2019 z dn. 6.08.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 206/2019 z dn. 23.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie " (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 207/2019 z dn. 24.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności – Podzamek, Roszyce, Marcinów, Szkoła Podstawowa w Wojborzu, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 208/2019 z dn. 25.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym”" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 209/2019 z dn. 25.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 21/D/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 200/2019 z dn. 11.07.2019 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Kłodzko położonej we wsi Krosnowice" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 201/2019 z dn. 11.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 27/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 202/2019 z dn. 12.07.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 28/2019" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 204/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie gospodarki gruntami leśnymi stanowiącymi własność Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
02.09.2019 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 205/2019 z dn. 23.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku lat 3 na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 19/D/2019" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 193/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 20/D/2019" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 194/2019 z dn. 05.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko – II przetarg”" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 195/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 196/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 197/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 198/2019 z dn. 09.07.2019 r. w spr. powołania Administratora Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 199/2019 z dn. 10.07.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko " (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 188/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019 r." (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 189/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 190/2019 z dn. 02.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – II przetarg”" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 191/2019 z dn. 04.07.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dz. 126,108 we wsi Piszkowice”" (Anna Podgórska)
25.07.2019 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 187/2019 z dn. 28.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego lampami hybrydowymi na terenie Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
16.07.2019 13:38 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 185/2019 z dn. 25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko (Anna Podgórska)
16.07.2019 13:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2019 z dn. 25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 181/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 182/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 183/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 184/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2019 z dn. 25.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 186/2019 z dn. 27.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 179/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 17/D/2019" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 180/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 18/D/2019" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 175/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2018" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 176/2019 z dn. 18.06.2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2018" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 177/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 24/2019" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 178/2019 z dn. 21.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 25/2019" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172A/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach" (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 173/2019 z dn. 17.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko” " (Anna Podgórska)
03.07.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 174/2019 z dn. 17.06.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
03.07.2019 13:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 168/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 20/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 169/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 21/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 170/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 22/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 171/2019 z dn. 13.06.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 23/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 167/2019 z dn. 12.06.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw projektu zmian uchwały nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 166/2019 z dn. 12.06.2019 r. w spr. przekazania środka trwałego" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. opinii na temat przeniesienia nauczycieli mianowanych ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. wyznaczenia Przewodniczącej Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2019 z dn. 11.06.2019 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 159/2019 z dn. 05.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Gminy Kłodzko i jednostek organizacyjnych, których interesy majątkowe objęte są ubezpieczeniem" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 160/2019 z dn. 05.06.2019 r. w spr. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR model 244 10,7 t nr rejestracyjny DKL 8HN7, stanowiącego własność Gminy Kłodzko w drodze przetargu ofertowego oraz powołania komisji przetargowej" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2019 z dn. 07.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 450 000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)" (Anna Podgórska)
02.07.2019 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 158/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu, części wspólnych i lokalu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f”" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 152/2019 z dn. 30.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 16/D/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 153/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 19/2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 154/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektor Szkoły Podstawowej w Krosnowicach " (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 155/2019 z dn. 31.05.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 156/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr. przedłużenia okresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 157/2019 z dn. 04.06.2019 r. w spr. odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach z zajmowanego stanowiska" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 128/2019 z dn. 26.04.2019 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r." (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 73/2019 z dn. 13.02.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
02.07.2019 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 33/2019 z dn. 02.01.2019 r. w spr. czynności kancelaryjnych i zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2019 z dn. 28.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Budowa Przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f” " (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 151/2019 z dn. 29.05.2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 147/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr 18/2019" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 148/2019 z dn. 23.05.2019 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminy Kłodzko w 2019 roku" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 139/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2018 organowi stanowiącemu" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 140/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 14/D/2019" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 141/2019 z dn. 16.05.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 15/D/2019" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 142/2019 z dn. 20.05.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 143/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie " (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 144/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 145/2019 z dn. 21.05.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych prowadzony przez Gminę Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 146/2019 z dn. 22.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji, przeglądu stanu i wyposażenia lokali mieszkalnych należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 138/2019 z dn. 15.05.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 132/2019 z dn. 10.05.2019 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2019 z dn. 13.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2019/2010,2020/2021,2021/2011" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie klubu „SENIOR+” w Wojborzu" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 136/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku" (Anna Podgórska)
12.06.2019 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 137/2019 z dn. 14.05.2019 r. w spr. przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 129/2019 z dn. 29.04.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 130/2019 z dn. 07.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno – II przetarg”" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 131/2019 z dn. 09.05.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa chodnika wraz z oświetleniem oraz parkingu w Starym Wielisławiu”" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 123/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 11/D/2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 124/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wykaz nr 12/D/2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 125/2019 z dn. 19.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Piszkowice nr 59 e-f” " (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 126/2019 z dn. 25.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 127/2019 z dn. 26.04.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na wybór Operatora Projektu w ramach realizacji zadania publicznego na terenie gminy Kłodzko (wiejskiej) w formie regrantingu w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 122/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia17/2019" na "Zarządzenie nr 122/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 17/2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117/2019 z dn. 11.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 9/D/2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 118/2019 z dn. 11.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 10/D/2019" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 119/2019 z dn. 15.04.2019 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 121/2019 z dn. 16.04.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 372/2012z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Kłodzko, niebędących w użyczeniu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich" (Anna Podgórska)
28.05.2019 15:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 122/2019 z dn. 18.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia17/2019" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 110/2019 z dn. 03.04.2019 r. w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 111/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 16/2019" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 112/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 7/D/2019" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 113/2019 z dn. 04.04.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/D/2019" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 114/2019 z dn. 08.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu w formie leasingu operacyjnego przeznaczonego do przewozu osób”" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 115/2019 z dn. 10.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 382/3 we wsi Żelazno”" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 116/2019 z dn. 10.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 108/2019 z dn. 01.04.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu BUS w formie leasingu operacyjnego dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 109/2019 z dn. 01.04.2019 r. w spr. powołania Zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
17.04.2019 09:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101/2019 z dn. 22.03.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gminie Kłodzko ogłoszonych na dzień 22 marca 2019 r." (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 107/2019 z dn. 29.03.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101A/2019 z dn. 25.03.2019 r. w spr. przekazania środka trwałego Wodociąg dla wsi Podzamek, Wodociąg dla wsi Wilcza, Sieć kanalizacji sanitarnej w Święcku" (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 102/2019 z dn. 26.03.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących remontu i przebudowy pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138" (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 103/2019 z dn. 26.03.2019 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw przyznawania Nagród Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” oraz ustanowienia Kategorii nagród" (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 104/2019 z dn. 27.03.2019 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018r." (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/2019 z dn. 28.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 5/D/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 106/2019 z dn. 28.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 6/D/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 12/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 98/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 13/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 99/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 14/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 100/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 15/2019" (Anna Podgórska)
16.04.2019 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 96/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 11/2019" (Anna Podgórska)
15.04.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 94/2019 z dn. 15.03.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i integracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e-usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
15.04.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 95/2019 z dn. 21.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 10/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 86/2019 z dn. 08.03.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 87/2019 z dn. 11.03.2019 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Sołeckich Komisji Wyborczych" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2019 z dn. 12.03.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie " (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2019 z dn. 13.03.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz 6/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz 7/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 92/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz 8/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 93/2019 z dn. 14.03.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr wykaz 9/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82/2019 z dn. 01.03.2019 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83/2019 z dn. 06.03.2019 r. w spr. powołania Sołeckich Komisji Wyborczych" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 84/2019 z dn. 07.03.2019 r. w spr. zarządzenia drukowania kart do głosowania w wyborach na Sołtysów w Gminie Kłodzko zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r." (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2019 z dn. 07.03.2019 r. w spr. upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Kłodzko " (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2019 z dn. 25.02.2019 r. w spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 78/2019 z dn. 26.02.2019 r. w spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 52/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zaciągnięcia długo terminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej " (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/2019 z dn. 28.02.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 4/D/2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 80/2019 z dn. 28.02.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
01.04.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 81/2019 z dn. 01.03.2019 r. w spr. wprowadzania i aktualizowania danych oprogramowania ERGO w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.02.2019 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2019 z dn. 22.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji" (Anna Podgórska)
25.02.2019 11:13 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 58/2019 z dn. 22.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2019 z dn. 28.01.2019 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 66/2019 z dn. 29.01.2019 r. w spr. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 67/2019 z dn. 29.01.2019 r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 68/2019 z dn. 30.01.2019 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 31A/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie przekazania w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko środków trwałych" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69/2019 z dn. 31.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym”" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70/2019 z dn. 31.01.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 71/2019 z dn. 01.02.2019 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 72/2019 z dn. 08.02.2019 r. w spr. wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Kłodzko pożyczki organizacji pozarządowej Odział Terenowy Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą w Świdnicy" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 74/2019 z dn. 14.02.2019 r. w spr. przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Kłodzko" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 75/2019 z dn. 19.02.2019 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 76/2019 z dn. 19.02.2019 r. w spr. wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do prac związanych z przeprowadzeniem postępowań w trybie przetargów nieograniczonych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko na zadanie publiczne pn. „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Droszków, Gorzuchów i Młynów w ramach projektu pod nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Droszków, Gorzuchów i Młynów”" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2019 z dn. 22.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 59/2019 z dn. 23.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w ramach projektu po nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce” " (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 60/2019 z dn. 24.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w ramach projektu po nazwą „Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowości Łączna, Kamieniec i Roszyce”" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 61/2019 z dn. 24.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 1/D/2019" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 62/2019 z dn. 24.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 2/D/2019" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 63/2019 z dn. 24.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 3/D/2019" (Anna Podgórska)
21.02.2019 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2019 z dn. 25.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dz. nr 559 we wsi Wojbórz”" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 55/2019 z dn. 18.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 5/2019" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 56/2019 z dn. 21.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w Gminie Kłodzko ogłoszonego na dzień 21,22 stycznia 2019 r. przeznaczonych do użytkowania rolniczego" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 57/2019 z dn. 21.01.2019 r. w spr. powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 52/2019 z dn. 18.01.2019 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 53/2019 z dn. 18.01.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 54/2019 z dn. 18.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 4/2019" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 47/2019 z dn. 11.01.2019 r. w spr. uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2019" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48/2019 z dn. 15.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 49/2019 z dn. 15.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50/2019 z dn. 16.01.2019 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne" (Anna Podgórska)
24.01.2019 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2019 z dn. 18.01.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
21.01.2019 11:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 37/2019 z dn. 03.01.2019 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2019" (Anna Podgórska)
21.01.2019 11:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29/2018 z dn. 31.12.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 43/2019 z dn. 10.01.2019 r. w spr. powołania zespołu ds. zasad udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną " (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 44/2019 z dn. 10.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 2/2019" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 45/2019 z dn. 10.01.2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 3/2019" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 46/2019 z dn. 11.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 41/2019 z dn. 08.01.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 42/2019 z dn. 10.01.2019 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kłodzko część 1”" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 39/2019 z dn. 08.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 40/2019 z dn. 08.01.2019 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu statutu Sołectw Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2019 z dn. 02.01.2019 r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34/2019 z dn. 02.01.2019 r. w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rozliczania usług dodatkowych wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko oraz ustalenia wysokości cen i stawek opłat za usługi dodatkowe wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Kłodzko na rzecz odbiorcy" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 35/2019 z dn. 03.01.2019 r. w spr. ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do zbycia wykaz nr 1/2019" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 36/2019 z dn. 03.01.2019 r. w spr. powołania zespołu ds. kontroli przestrzegania minimalnych wymagań co do wyposażenia obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz opiniowania wniosków w wpis do ewidencji obiektów hotelarskich" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 38/2019 z dn. 08.01.2019 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu " (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 25/2018 z dn. 13.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26/2018 z dn. 13.12.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 27/2018 z dn. 21.12.2018 r. w spr. przekazania średniego samochodu pożarniczego MAN TLF Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wielisławiu " (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 28/2018 z dn. 21.12.2018 r. w spr. powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/2018 z dn. 31.12.2018 r. w spr. ustalenia stawek i zasad najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych" (Anna Podgórska)
15.01.2019 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31A/2018 z dn. 31.12.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego pn. „Docinek sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Dolnej” pn. „Odcinek sieci wodociągowej do budynku – Święcko 4a”" (Anna Podgórska)
20.12.2018 13:14 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 26,27,28 listopada 2018r. przeznaczonych do użytkowania rolniczego" na "Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 26.11.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 26,27,28 listopada 2018r. przeznaczonych do użytkowania rolniczego" (Anna Podgórska)
20.12.2018 13:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 6/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 26,27,28 listopada 2018r. przeznaczonych do użytkowania rolniczego" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 22/2018 z dn. 13.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodzko " (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 23/2018 z dn. 13.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 33/2018" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 24/2018 z dn. 13.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 34/2018" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 17/2018 z dn. 6.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr 32/2018" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 18/2018 z dn. 6.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 38/D/2018" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 19/2018 z dn. 6.12.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 39/D/2018" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 20/2018 z dn. 7.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 07 grudnia 2018r. przeznaczonych pod obiekty nietrwałe typu garaż" (Anna Podgórska)
18.12.2018 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 21/2018 z dn. 11.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłoszonego na dzień 11 grudnia 2018r. przeznaczonej pod ogródek przydomowy " (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 11/2018 z dn. 3.12.2018 r. w spr. ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Kłodzko do spraw wyborów" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 12/2018 z dn. 3.12.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 13/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze świąteczne centrum wsi" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 14/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu niegraniczonego pn. „Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodzko w latach 2019 -2021 będącego własnością Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2018 z dn. 4.12.2018 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:48 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16/2018 z dn. 6.12.2018 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwoju " (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 9/2018 z dn. 29.11.2018 r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 31/2018" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 10/2018 z dn. 30.11.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2018" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 5/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. powierzenia spraw gminy Zastępcy Wójta Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 7/2018 z dn. 29.11.2018 r. w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej działania" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 8/2018 z dn. 29.11.2018 r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 30/2018" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 1/2018 z dn. 22.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 28/2018" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 2/2018 z dn. 22.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia wykaz nr 29/2018" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 3/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji" (Anna Podgórska)
07.12.2018 12:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 4/2018 z dn. 23.11.2018 r. w spr. powołania Zastępcy Wójta Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
07.12.2018 11:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)