x 
Drukuj
Anna Podgórska 12.01.2015 13:16

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2015

­
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2015
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.01.2016 13:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 224/2015 z dn. 22.12.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzku na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 225/2015 z dn. 29.12.2015 r. w spr. przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki i powołania Komisji Przetargowej na zd. "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko w latach 2016-2017"" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 223/2015 z dn. 17.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 220/2015 z dn. 17.12.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 221/2015 z dn. 17.12.2015 r. w spr. powałania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko " (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 222/2015 z dn. 17.12.2015 r. w spr. wprowadzenia Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko " (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 217/2015 z dn. 27.11.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 218/2015 z dn. 30.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016-2018" (Patrycja Pocion)
05.01.2016 13:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 219/2015 z dn. 04.12.2015 r. w spr. powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kłodzko i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji składników majątkowych" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 214/2015 z dn. 25.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko I etap”" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 215/2015 z dn. 25.11.2015 r. w spr. przekazania środka trwałego o nazwie: 1) Sieć kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach, 2) Sieć kanalizacji sanitarnej w Jaszkowej Dolnej, 3) Sieć kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie, 4) Sieć kanalizacji sanitarnej w Bierkowicach" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 216/2015 z dn. 26.11.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 212/2015 z dn. 24.11.2015 r. w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze świąteczne centrum wsi" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 213/2015 z dn. 24.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 210/2015 z dn. 24.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 211/2015 z dn. 24.11.2015 r. w spr. przyznania nagród finansowych dla aktywnych uczniów w różnych dziedzinach w roku 2015, będących mieszkańcami Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 205/2015 z dn. 16.11.2015 r. w spr. zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Kłodzku" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 206/2015 z dn. 17.11.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 207/2015 z dn. 20.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 40/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 208/2015 z dn. 20.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 41/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 209/2015 z dn. 24.11.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług bezprzewodowego internetu dla 150 lokalizacji w okresie 36 miesięcy”" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 201/2015 z dn. 05.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 7/D/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 202/2015 z dn. 12.11.2015 r. w spr. przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej na najem lokalu w Krosnowicach ul. Fabryczna 10" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 203/2015 z dn. 13.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr 8/D/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 11:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 204/2015 z dn. 13.11.2015 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2016 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 196/2015 z dn. 30.10.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko – II przetarg” " (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 197/2015 z dn. 30.10.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 198/2015 z dn. 30.10.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 " (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 199/2015 z dn. 03.11.2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej”" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 200/2015 z dn. 05.11.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 39/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 195/2015 z dn. 29.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 38/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 193/2015 z dn. 22.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 36/2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 194/2015 z dn. 23.10.2015 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2016" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 190/2015 z dn. 19.10.2015 r. w spr. uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 Starym Wielisławiu powołanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015r." (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 191/2015 z dn. 20.10.2015 r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
17.12.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192/2015 z dn. 22.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 37/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:19 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 165/2015 z dn. 15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 164/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015 (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 165/2015 z dn. 15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 164/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015 (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 162/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 163/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko” (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:17 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 163/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko” (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 161/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna” (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 161/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna” (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:16 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 162/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:14 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 15/2015 z dn. 25.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 25/2015" na "Zarządzenie nr 152/2015 z dn. 25.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 25/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 186/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 33/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 187/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 34/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 188/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 35/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 189/2015 z dn. 19.10.2015 r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 Starym Wielisławiu powołanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r." (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 185/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 32/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 182/2015 z dn. 14.10.2015 r. w spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie 2015/2016 dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 183/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. powołania komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont rowu nr 43 (w km 0+000-0+200) we wsi Jaszkowa Dolna [powódź czerwiec 2009r.]”" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 184/2015 z dn. 15.10.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 31/2015" (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 178/2015 z dn. 05.10.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kłodzko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 180/2015 z dn. 08.10.2015 r. w spr. powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kłodzko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." (Patrycja Pocion)
24.11.2015 09:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 181/2015 z dn. 13.10.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 175/2015 z dn. 29.09.2015 r. w spr. ustalenia liczby stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny 2015/2016" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 176/2015 z dn. 30.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na 2015" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 177/2015 z dn. 01.10.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 315 we wsi Boguszyn”" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 173/2015 z dn. 22.09.2015 r. w spr. ustalenia na terenie Gminy Kłodzko wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 174/2015 z dn. 29.09.2015 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OBW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r." (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 172/2015 z dn. 21.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Stary Wielisław”" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 169/2015 z dn. 17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 28/2015" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 170/2015 z dn. 17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 29/2015" (Patrycja Pocion)
20.11.2015 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 171/2015 z dn. 17.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 30/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 166/2015 z dn. 16.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 167/2015 z dn. 16.09.2015 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 168/2015 z dn. 17.09.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn. 15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn. 15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 161/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa drogi nr 239 we wsi Łączna”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162/2015 z dn. 09.09.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 163/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kłodzko”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 164/2015 z dn. 10.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 165/2015 z dn. 15.09.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 157/2015 z dn. 04.09.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 26/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 158/2015 z dn. 07.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 575 we wsi Żelazno – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 159/2015 z dn. 08.09.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015r. i 24 maja 2015r. – głosowanie ponowne" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 160/2015 z dn. 08.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.320.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 155/2015 z dn. 01.09.2015 r. w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 156/2015 z dn. 04.09.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Krosnowicach – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 154/2015 z dn. 01.09.2015 r. w spr. wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2015 z dn. 25.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 151/2015 z dn. 25.08.2015 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i RIO sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 15/2015 z dn. 25.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 25/2015" (Patrycja Pocion)
12.11.2015 11:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 153/2015 z dn. 31.08.2015 r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 r." (Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150/2015 z dn. 20.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy " (Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:37 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 150/2015 z dn. 20.08.2015 r. w spr. powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy (Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2015 z dn. 20.08.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
05.11.2015 12:18 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 149/2015 z dn. 20.08.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 133/2015 z dn. 23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015 (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 134/2015 z dn. 27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 135/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź czerwiec 2009]” (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 146/2015 z dn. 14.08.2015 r. powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Kłodzko w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r." (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 147/2015 z dn. 14.08.2015 r. powołania Koordynatora gminnego obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r." (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 148/2015 z dn. 18.08.2015 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016" (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 149/2015 z dn. 20.08.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 141/2015 z dn. 06.08.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne odnawialne źródła energii– w procedurze zaprojektuj i wybuduj"" (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 142/2015 z dn. 11.08.2015 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjne dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego" (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 143/2015 z dn. 13.08.2015 r w spr.zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 144/2015 z dn. 13.08.2015 r. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r." (Patrycja Pocion)
30.10.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 145/2015 z dn. 14.08.2015 r. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 575 we wsi Żelazno”" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 136/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Remont bieżący drogowego obiektu mostowego we wsi Wojbórz”" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 137/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Remont bieżący drogowego obiektu mostowego we wsi Szalejów Górny”" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 138/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. przekazania środka trwałego o nazwie „ogrodzenie placu zabaw przedszkola w Ołdrzychowicach Kł.” na majątek Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kł. " (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 139/2015 z dn. 30.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 6/D/2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 140/2015 z dn. 31.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2015 z dn. 23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2015 z dn. 27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź czerwiec 2009]” " (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 133/2015 z dn. 23.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 134/2015 z dn. 27.07.2015 r w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 135/2015 z dn. 28.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 280/2 (w km 0+000-0+200) we wsi Boguszyn [powódź czerwiec 2009]” " (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 130/2015 z dn. 21.07.2015 r w spr. przedłużenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Krosnowicach" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 131/2015 z dn. 22.07.2015 r w spr. długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18.200,00 zł na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Kłodzko – IV etap”" (Patrycja Pocion)
29.10.2015 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 132/2015 z dn. 22.07.2015 r w spr. długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 154.400,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłodzko – III etap”" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 127/2015 z dn. 16.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 23/2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 128/2015 z dn. 20.07.2015 r w spr. uchylenia zarządzenia Nr 1604/2009 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 02 marca 2009r. w sprawie realizowania prywatnych rozmów telefonicznych przez pracowników Urzędu Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 129/2015 z dn. 20.07.2015 r w spr. zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 124/2015 z dn. 14.07.2015 r w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert ba realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 125/2015 z dn. 14.07.2015 r w spr. zmian budżetu gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 126/2015 z dn. 16.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 21/2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 121/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 122/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 123/2015 z dn. 10.07.2015 r w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016”" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:33 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:31 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 120/2015 z dn. 09.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 116/2015 z dn. 30.06.2015 r. w spr. zmian w budżecie gminy Kłodzko na rok 2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 117/2015 z dn. 02.07.2015 r. w spr. sprawie zmiany zarządzenia nr 551/2013 z dnia 29.04.2013 r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 118/2015 z dn. 02.07.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy w Gminie Kłodzko – III etap”" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 113/2015 z dn. 23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. ”Przebudowa dróg nr 57/4,35/1, 35/2 we wsi Szalejów Dolny" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 114/2015 z dn. 23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa drogi gminnej we wsi Boguszyn-I etap (działki nr 295 i 315)" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 115/2015 z dn. 29.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego z urządzeniami lekkoatletycznymi przy SP w Krosnowicach " (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 110/2015 z dn. 22.06.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 111/2015 z dn. 23.06.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 1546/1cz. I 1737/1 cz. we wsi Krosnowice" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 11:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 112/2015 z dn. 23.06.2015 r. w spr. naliczania należności dla podmiotów prow. dział. handl. podczas uroczystości Dożynek Gminy Kł. – St. Wielisław 2015, które odbędą się w dn. 30.08.15 na gruntach należących do gminnego zasobu nieruchomości" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 108/2015 z dn. 18.06.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 17/2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 109/2015 z dn. 19.06.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 106/2015 z dn. 18.06.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 15/2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:52 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 107/2015 z dn. 18.06.2015 r. w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży nr 16/2015" (Patrycja Pocion)
13.08.2015 10:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 105/2015 z 12.06.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 643/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06 września 2013r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 103/2015 z dn. 09.06.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 104/2015 z dn. 12.06.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 643/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 06 września 2013r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Kłodzko" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 102/2015 z dn. 08.06.2015 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014" na "Zarządzenie nr 102/2015 z dn. 08.06.2015 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 100/2015 z dn. 02.06.2015 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminy Kłodzko w 2015 roku" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 101/2015 z dn. 08.06.2015 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 102/2015 z dn. 08.06.2015 r. w spr.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2014" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 96/2015 z dn. 29.05.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowe i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 239,286, 284/2 we wsi Wojbórz”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 97/2015 z dn. 29.05.2015 r. w spr.zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 371/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenie zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Kłodzko niebędących w użyczeniu Ośrodka " (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 98/2015 z dn. 29.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 99/2015 z dn. 29.05.2015 r. w spr. powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu na najem lokalu Wojbórz 122" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 93/2015 z dn. 26.05.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 1117 i 1112 we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 94/2015 z dn. 26.05.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr 504/2, 448,446 we wsi Jaszkowa Dolna”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 95/2015 z dn. 28.05.2015 r. w spr. podziału środków finansowych na udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 91/2015 z dn. 22.05.2015 r. w spr. zmian do budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 92/2015 z dn. 22.05.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg” (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:11 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:11 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg” (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg” (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:10 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:09 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015 (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:09 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:06 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 85/2015 z 04.05.2015 r. w spr. udzielenia Panu Piotrowi Bryle dyrektorowi Zakładu Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzko pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego zarządu (Patrycja Pocion)
23.07.2015 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2015 z 04.05.2015 r. w spr. udzielenia Panu Piotrowi Bryle dyrektorowi Zakładu Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzko pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego zarządu" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 88/2015 z dn. 12.05.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 89/2015 z dn. 15.05.2015 r. w spr. nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-0+336) we wsi Boguszyn – II przetarg”" (Patrycja Pocion)
23.07.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 90/2015 z dn. 19.05.2015 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za rok 2014 organowi stanowiącemu" (Patrycja Pocion)
09.07.2015 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 119/2015 z dn. 03.07.2015 r w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy " (Patrycja Pocion)
12.05.2015 11:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 87/2015 z dn. 7.05.2015 r. w spr. ustalenia opłaty za usługi cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 85/2015 z dn. 4.05.2015 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania zwykłego zarządu. " (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 4.05.2015 r. w spr. powołania Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 83/2015 z dn. 4.05.2015 r. w spr. określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz zasad jej koordynacji" (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82/2015 z dn. 30.04.2015 r. w spr. powołania zespołu ds. zasad udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną" (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 81/2015 z dn. 30.04.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. " (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 80/2015 z dn. 30.04.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015." (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 79/2015 z dn. 28.04.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi nr 285 (w km 0+000-+336) we wsi Boguszyn”" (Anna Podgórska)
12.05.2015 11:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 78 z dn. 23.04.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 11/2015" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 21.04.2015 r. w spr. powołania Koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r." (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:48 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 21.04.2015 r. w spr. powołania Koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 77/2015 z dn. 21.04.2015 r. w spr. powołania Koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. " (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 76/2015 z dn. 20.04.2015 r. w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kłodzko w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r." (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 75/2015 z dn. 16.04.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wykaz nr 4/D/2015" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 74/2015 z dn. 16.04.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko I etap – II przetarg"" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 73/2015 z dn. 15.04.2015 w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont rowu nr 699/10 we wsi Krosnowice – powódź 2009”" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 72/2015 z dn. 8.04.2015 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds. przejęcia terenu nieruchomości zabudowanych Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „LECH – 2” spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Ołdrzychowicach Kł. ul. Fabryczna 1 " (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 71/2015 z dn. 7.04.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 179/2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70/2015 z dn. 2.04.2015 r. w spr. powołania Komisji socjalnej Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
12.05.2015 10:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69/2015 z dn. 2.04.2015 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 68/2015 z 02.04.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 3/D/2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 67/2015 z 02.04.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 66/2015 z 31.03.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 65/2015 z 30.03.2015 r. w spr. powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanie w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 64/2015 z 30.03.2015 r. w spr. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 639/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 02 września 2013r. w spr. zarzadzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 63/2015 z 23.03.2015 r. w spr. powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 62/2015 z 24.03.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 61/2015 z 24.03.20156 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 60/2015 z 23.03.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 9/2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 59/2015 z 23.03.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 8/2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 58/2015 z 23.03.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2015" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 57/2015 z 23.03.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko I etap”" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 56/2015 z 17.03.2015 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia spraw z zakresu potwierdzania okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publ. przedszkoli" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 55/2015 z 13.03.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja SUW Szalejów Górny – montaż urządzeń do dekarbonizacji”" (Anna Podgórska)
20.04.2015 09:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 54/2015 z 12.03.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 6/2015" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 53/2015 z 11.03.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłodzko nr 455/2012 w sprawie ustalenia zasad wykorzystania i rozliczania środków z funduszu sołeckiego" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 52/2015 z 11.03.2015 r. w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustaleni zasad jej działania " (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 51/2015 z 10.03.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.”Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów i NNW strażaków OSP Gminy Kłodzko”" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50/2015 z 10.03.2015 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw przyznawania Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus Penicillatus” oraz ustanowienia kategorii nagród" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 49/2015 z 06.03.2015 r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48/2015 z 05.03.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 47/2015 z 04.03.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa lekkiego oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych w Gminie Kłodzko – II przetarg”" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 45/2015 z 27.02.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 46/2015 z 27.02.2015 r. w spr. zmian Zarządzenia nr 18/2014 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 44/2015 z 26.02.2015 r. w spr. przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2015" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 43/2015 z 26.02.2015 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 5/2015" (Anna Podgórska)
17.04.2015 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 42/2015 z 26.02.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 4/2015" (Anna Podgórska)
16.04.2015 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 41/2015 z 26.02.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nr wykazu 3/2015" (Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 40/2015 z 23.02.2015 r. w spr. terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do przedszkoli o oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. prowadzonych przez Gminę Kłodzko" (Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 39/2015 z 16.02.2015 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn."Dostawa oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych w Gminie Kłodzko" (Anna Podgórska)
16.04.2015 15:24 Dodano załącznik "Zarzadzenie nr 38/2015 z z 06.02.2015 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst. prowadzonych przez Gminę " (Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 37/2015 z 05.02.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 36/2015 z 05.02.2015 r. w spr. upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kłodzko do prowadzenia określonych spraw w imieniu Wójta Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 35/2015 z 03.02.2015 r. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny" (Anna Podgórska)
25.02.2015 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 34/2015 z 03.02.2015 r. w spr. wyznaczenia koordynatora do sporządzania miesięcznych sprawozdań rozliczenia dotacji przekazywanych z budżetu wojewody do gmin w formie elektronicznej z wykorzystaniem Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 32/2015 z 30.01.2015 r. w spr. udzielenia pożyczki dla Fundacji „Zielona Latarnia” w Krosnowicach" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 33/2015 z 30.01.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok 2015" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 31/2015 z 29.01.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30A/2015 z 28.01.2015 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/2015 z 21.01.2015 r. w spr. zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29A/2015 z 20.01.2015 r. w spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze stołówek w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko w roku 2015" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 29/2015 z 20.01.2015 r. w spr. zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" (Anna Podgórska)
25.02.2015 09:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 28/2015 z 20.01.2015 r. w spr. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany Uchwały Nr 87/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dn. 30.05.2011r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty " (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 27/2015 z 19.01.2015 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych oraz zaciągania zobowiązań i określania ich wysokości" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 26/2015 z 16.01.2015 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 24/2015 z 15.01.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowych 2015" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 25/2015 z 15.01.2015 r. w spr. konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 " (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 21/2015 z 14.01.2015 r. w spr. ustalenia wysokości stawek za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji GK w ramach prowadzenia działalności związanej z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 22/2015 z 15.01.2015 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 23/2015 z 15.01.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 20/2015 z 13.01.2015 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2015" (Anna Podgórska)
24.02.2015 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 19/2015 z 08.01.2015 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" (Anna Podgórska)
15.01.2015 15:23 Usunięto załącznik Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kłodzko.pdf (Administrator Systemu)
15.01.2015 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie 14_2014 z 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kłodzko.pdf" (Administrator Systemu)
12.01.2015 13:16 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)