wersja do wydruku Marta Baziak 20.07.2011 14:02

zespół interdyscyplinarny

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

19 lipca 2011 |

    W dniu  18. 07. 2011 r. na terenie Gminy Kłodzko  pracę rozpoczął  Zespół Interdyscyplinarny,   powołany Zarządzeniem nr 179/ 2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 14 lipca 2011 r.  Siedzibą  Zespołu Interdyscyplinarnego jest  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko  w Kłodzku      ul. Wyspiańskiego 44.

tel. (74 -647 00 53), Fax ( 74- 64700 54) 

W skład Zespołu wchodzą :

1.        Małgorzata Pajor- Pijanowska  – Przewodnicząca Zespołu

2.        Barbara Kozak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

3.        Joanna Kulbaka  – Sekretarz Zespołu

4.        Krystyna Rubasz – Członek Zespołu

5.        Joanna  Przygrodzka - Wnuczyńska  – Członek Zespołu

6.        Zofia Szlemp – Członek Zespołu

7.        Barbara Bobula  – Członek Zespołu

8.        Dorota Jaworska – Członek Zespołu

9.        Marcin Sknera – Członek Zespołu

10.     Elżbieta Postawa - Członek Zespołu

11.     Wiesława Teresak – Członek Zespołu

12.     Danuta Płachytka -  Członek Zespołu

 

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, tj.:

- Pomoc  osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.

- Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.

- Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,  poprzez:

- ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,

- udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,

- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,

- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

- tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej,

-inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

 

Przewodnicząca Zespołu Intersdyscyplinarnego

 Małgorzata Pajor – Pijanowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zespół interdyscyplinarny
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Marta Baziak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2011 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż