Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi dz. 126, 108 we wsi Piszkowice
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2019 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.08.2019 12:55 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA.pdf"

(Iwona Longawa)
31.07.2019 11:57 Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf"
(Iwona Longawa)
22.07.2019 13:19 Dodano załącznik "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf"
(Iwona Longawa)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-03.02.01
Umocnienia-skarp-narzutem-kamiennym.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-03.02.01
PRZEPUSTY.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-01.02.04
ROBOTY ROZBIÓRKOWE.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-01.01.01
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD-00.00.00-
OST.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiORD - 06.01.01
- Utwardzone pobocze.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR Strona
tytułowa.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:46 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.04.01
CZYSZCZENIE ROWÓW.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.03.01
Ścinanie i uzupełnianie poboczy.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-06.01.01
Przebudowa hydrantu nadziemnego na podziemny.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR
D-05.03.05Nawierzchnie asfaltowe.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:43 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:42 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:42 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR
D-04.03.01_oczyszczenie i skropienie.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:42 Dodano załącznik "Załącznik nr 10 - SSTWiOR D-03.06.01
Regulacja urządzeń podziemnych.pdf"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:41 Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - Projekt umowy.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:41 Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf"
(Anna Podgórska)
04.07.2019 12:35 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)