Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2018 – DEBATA 28.06.2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na najbliższej  sesji  Rady Gminy Kłodzko,  która  odbędzie  się   28  czerwca  2019 r.,   o godz. 13.00   Wójt  Gminy  Kłodzko,  zgodnie  z  art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Kłodzko za rok 2018.

Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Przyjmowane będą w Biurze Rady Gminy Kłodzko (pok. 107), tel. 74 64 74 114, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Kłodzko przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Do pobrania:

Raport do pobrania tutaj

Wzór zgłoszenia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Kłodzko za 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2019 14:40