wersja do wydruku Marta Baziak 10.05.2019 10:25

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Marta Baziak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.05.2019
Data publikacji:10.05.2019 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż