UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2009

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2009
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Zdzisław Piotrowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2009 01:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 6 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 5 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 4 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 3 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 2 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "załącznik nr 1 do uchwały nr
347/V/2009"

(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 347/V/2009"
(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:19 Dodano załącznik "Uchwała nr 348/V/2009"
(Administrator Systemu)
06.07.2011 14:53 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
30.12.2009 13:30 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:30 Dodano załącznik "zal.nr 1 - uchwała 346"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:30 Dodano załącznik "uchwała 346 - w sprawie zatwierdzenia
Planu odnowy miejscowości Ruszowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:28 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:28 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 345"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:27 Dodano załącznik "uchwała 345 - W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA
PLANÓW PRACY KOMISJI RADY."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:24 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:22 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 344"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:22 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 344"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:21 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 344"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:21 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 344"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:21 Dodano załącznik "uchwała 344 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:18 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:16 Dodano załącznik "zał.nr 2a - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:16 Dodano załącznik "zał.nr 1a - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:15 Dodano załącznik "zał.nr 13 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:15 Dodano załącznik "zał.nr 12 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:15 Dodano załącznik "zał.nr 11 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:09 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:09 Dodano załącznik "zał.nr 10 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:09 Dodano załącznik "zał.nr 9 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 8 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 343"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:05 Dodano załącznik "uchwła 343 - w sprawie budżetu Gminy
Klodzko na rok 2010"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.12.2009 13:02 Dodano załącznik "uchwała 342 - w sprawie określenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:05 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 341"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:05 Dodano załącznik "uchwała 341 - w sprawie zatwierdzenia
Planu odnowy miejscowości Piszkowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:03 Dodano załącznik "uchwała 340 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:03 Dodano załącznik "uchwała 339 - w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:00 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 13:00 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:59 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:59 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:56 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:55 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:55 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:55 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 338"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 12:54 Dodano załącznik "uchwała 338 - w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, dla Obrębów: Szalejów Dolny, Żelazno, Jaszkowa
Dolna, Boguszyn, Stary Wielisław Jaszkowa Górna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:42 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:41 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:41 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 334"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:41 Dodano załącznik "uchwała 334 - w sprawie przystąpienia
do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko”."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:38 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:29 Dodano załącznik "zał.nr 13 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:29 Dodano załącznik "zał.nr 12 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:29 Dodano załącznik "zał.nr 11 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:27 Dodano załącznik "zał.nr 10 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:27 Dodano załącznik "zał.nr 9 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:27 Dodano załącznik "zał.nr 8 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:27 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:27 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 10:20 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:56 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:56 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:55 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:55 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:55 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 333"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:51 Dodano załącznik "uchwała 333 - w sprawie przyjęcia
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Kłodzko za rok szkolny 2008 / 2009 "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:08 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:08 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 337"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:08 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 337"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:08 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 337"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:08 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 337"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
11.12.2009 09:07 Dodano załącznik "uchwała 337 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jaszkowa Dolna oraz Jaszkowa Górna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:10 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:10 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 336"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:10 Dodano załącznik "uchwała 336 - sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko, dla wsi Ławica."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:08 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:08 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwala 335"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:08 Dodano załącznik "uchwała 335 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:05 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:04 Dodano załącznik "uchwała 332 - w sprawie nadawania nazw
ulicom"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:04 Dodano załącznik "uchwała 331 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 330"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 330"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 330"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 330"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 330"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.12.2009 09:01 Dodano załącznik "uchwała 330 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 14:44 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 14:44 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 329"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 14:44 Dodano załącznik "uchwała 329 - w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr
320/V/2009 z dnia 20 października 2009r."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:44 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:43 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:43 Dodano załącznik "uchwała 328 - w sprawie uchwalenia
miejscowego plany zagospodarowania przesterzennnego gminy
Kłodzko, obręb Młynów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:43 Dodano załącznik "uchwała 327 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Kłodzko "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:43 Dodano załącznik "uchwała 326 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:38 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:37 Dodano załącznik "uchwała 325 - w sprawie wydzielenia z
zasobu Gminy Kłodzko części lokali z przeznaczeniem na
wynajem jako lokale socjalne "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:37 Dodano załącznik "uchwała 324 - w sprawie zasad zbywania
nieruchomości na rzecz powodzian "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:33 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:33 Dodano załącznik "uchwała 323 - w sprawie określenia
wysokości podatku od nieruchomości na 2010 rok"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:32 Dodano załącznik "uchwała 322 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportu na 2010
rok"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:28 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:28 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 321"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:27 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 321"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:27 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 321"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:27 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 321"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.12.2009 09:27 Dodano załącznik "uchwała 321 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:53 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:52 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 320 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:52 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 320 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:52 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 320 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:52 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 320 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:52 Dodano załącznik "uchwała 320 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:48 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 1 - uchwała 319,
uzasadnienie.doc" na "zał. nr 4 - uchwała 319,
uzasadnienie.doc"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:47 Zmieniono tytuł załącznika z "zał.nr 4 - uchwała 319"
na "zał.nr 3 - uchwała 319"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:44 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zał.nr 3 - uchwała 319" na "zał.nr 1 -
uchwała 319"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:41 Dodano załącznik "uchwała 319 - zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:40 Usunięto załącznik uchwała 319 - zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, Jaszkowa Dolna.

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:38 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 319"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:38 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 319"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:38 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 319"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:38 Dodano załącznik "zał. nr 1 - uchwała 319,
uzasadnienie.doc"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:38 Dodano załącznik "uchwała 319 - zmiany „studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko”, Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:27 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:27 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 318"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:27 Dodano załącznik "uchwała 318 - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania, Boguszyn"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:25 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała 317 - " na
"uchwała 317 - w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 13:25 Dodano załącznik "uchwała 317 - "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 12:49 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 12:48 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 316 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 12:48 Dodano załącznik "uchwała 316 - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:29 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:15 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwala 315"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:15 Dodano załącznik "uchwała 315 - zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodzko”."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:05 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:05 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:05 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 314"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.10.2009 09:05 Dodano załącznik "uchwała 314 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania - teren
górniczy złoża „Młynów I”"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
21.10.2009 10:38 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
21.10.2009 10:36 Dodano załącznik "zał.nr 1 - rysunki, uchwała 313 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
21.10.2009 10:36 Dodano załącznik "uchwała 313 - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:58 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:57 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:54 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała nr 312.bmp"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:54 Dodano załącznik "uchwała 312 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko, obręb Młynów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:23 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:22 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 311"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:22 Dodano załącznik "uchwała 311 - w sprawie: zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:04 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:02 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 310"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:02 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 310"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:02 Dodano załącznik "Uzasadnienie do uchwały.doc"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 13:02 Dodano załącznik "uchwala 310 - w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kłodzko we wsi Stary Wielisław"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 12:59 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 12:59 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała 309 - w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej " na
"uchwała 309 - w sprawie likwidacji ZOZ Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 12:58 Dodano załącznik "uchwała 309 - w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 12:53 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.10.2009 12:53 Dodano załącznik "uchwała 308 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości. "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:51 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:51 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:50 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwala 307"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:50 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwala 307"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:50 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwala 307"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:50 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwala 307"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.10.2009 13:50 Dodano załącznik "uchwała 307 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:07 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 14 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 13 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 12 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 11 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 10 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:06 Dodano załącznik "zał.nr 9 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:05 Dodano załącznik "zał.nr 8 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:05 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:02 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 306"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 14:01 Dodano załącznik "uchwała 306 - w sprawie informacji za I
pól. budżetu.docx"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:15 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:14 Dodano załącznik "uchwała 305 - w sprawie
zakwalifikowania skargi "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:13 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:13 Dodano załącznik "uchwała 304 - w sprawie zakwalifikwania
skargi na wrzesien.docx"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 303"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 303"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 303"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 303"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
15.10.2009 10:11 Dodano załącznik "uchwała 303 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009. "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:34 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:34 Dodano załącznik "uchwała 302 - w sprawie przedłożenia
planów pracy komisji Rady"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:31 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:29 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:28 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwala 301"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:28 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwala 301"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:28 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwala 301"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:27 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:27 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 301"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:26 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 301"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:26 Dodano załącznik "uchwała 301 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:23 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwała 300 - w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Kłodzko na rok 2009"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwala 299 - w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy funduszu
sołeckiego. "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:38 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:38 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała 298 - w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek ( dróg
)" na "uchwała 298 - w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie działek (dróg)"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:36 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała 298 - w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek ( dróg
) stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych." na "uchwała 298 - w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek ( dróg
)"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:19 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:18 Dodano załącznik "uchwała 298 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie działek ( dróg )
stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji
Nieruchomości Rolnych."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:18 Dodano załącznik "uchwała 297 - w sprawie opłat za
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Kłodzko."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:15 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:14 Dodano załącznik "uchwala 296 - w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:14 Dodano załącznik "uchwała 295 - zmiany do Uchwały Nr
278/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 marca "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:11 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:11 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwala 294 - zniżki dla
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze " na
"uchwala 294 - zniżki dla nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:10 Dodano załącznik "uchwala 294 - zniżki dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
10.07.2009 10:10 Dodano załącznik "uchwała 293 - wymiar godzin zajęć dla
nauczycieli "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
09.07.2009 13:09 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:22 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:22 Dodano załącznik "uchwała 275 - zmiany miejscowego planu
zagospodarowania"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:22 Dodano załącznik "uchwała 273 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:18 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:17 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 292 Odnowy Wsi
Jaszkowa Dolna1.doc"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:17 Dodano załącznik "uchwała 292 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Dolna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:10 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:08 Dodano załącznik "zał nr 1 do uchwały nr 291 Odnowy Wsi
Jaszkowa Górna.doc"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 14:08 Dodano załącznik "uchwała 291 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Górna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:57 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:57 Dodano załącznik "zał. nr 4 - uchwała 290"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:57 Dodano załącznik "zał. nr 3 - uchwała 290"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:54 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:54 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 290"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:54 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 290"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.06.2009 13:48 Dodano załącznik "uchwała 290 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:42 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:42 Dodano załącznik "uchwała 289 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:40 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:40 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 288.xls"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:40 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 288.xls"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:37 Dodano załącznik "zał. nr 2 - wydatki.xls"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:37 Dodano załącznik "zał.nr 1 - dochody.xls"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.06.2009 11:35 Dodano załącznik "uchwała 288 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 13:55 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 13:49 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 13:44 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 13:41 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:55 Dodano załącznik "uchwała 287 - w sprawie przyjęcia
zmian w statucie Międzygminnego Związku Celowego w
Kłodzku"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:55 Dodano załącznik "uchwała 286 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie działek stanowiących
własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:55 Dodano załącznik "uchwała 285 - w/s wyrażenia zgody na
przystąpienie przez Gminę Kłodzko do międzygminnego
projektu dotyczącego turystycznego zagospodarowania szlaku
wodnego Nysy Kłodzkiej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:48 Dodano załącznik "uchwała 284 - w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w
Jaszkowej Górnej "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:48 Dodano załącznik "uchwała 283 - w sprawie udzielenia
dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jerzego w
Szalejowie Górnym "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:44 Dodano załącznik "uchwała 282 - w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały nr 36/IV/2003"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:44 Dodano załącznik "uchwała 281 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
07.05.2009 11:41 Dodano załącznik "uchwała 280 - w sprawie absolutorium za
rok 2008 dla Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 10:16 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 10:14 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 10:11 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 10:06 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:16 Dodano załącznik "uchwała 279 - nieodpłatne przejęcie
działek "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:14 Dodano załącznik "uchwała 278 - nauczyciele,dodatki"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:11 Dodano załącznik "uchwała 277 - regionalny program odnowy
wsi "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:04 Dodano załącznik "zał. nr 3 - uchwała 276"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:04 Dodano załącznik "zał. nr 2 - uchwała 276"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:03 Dodano załącznik "zał. nr 1 - uchwała 276"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.05.2009 08:03 Dodano załącznik "uchwała 276 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:41 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:28 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:24 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:17 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:11 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:08 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:06 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 15:03 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 14:58 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:59 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:27 Dodano załącznik "zał. nr 8 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:27 Dodano załącznik "zał. nr 7 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:27 Dodano załącznik "zał. nr 6 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:21 Dodano załącznik "zał. nr 5 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:21 Dodano załącznik "zał. nr 4 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:21 Dodano załącznik "zał. nr 3 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:21 Dodano załącznik "zał. nr 2 - uchwała 274"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:18 Zmieniono tytuł załącznika z "zał. nr 1" na "zał. nr 1
- uchwała 274"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:16 Dodano załącznik "zał. nr 1"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:16 Dodano załącznik "uchwała 274 - zmiana miejscowego planu
zagospodarowania"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:08 Dodano załącznik "zał. nr 5 - uchwała 265"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:05 Dodano załącznik "zał. nr 4 - uchwała 265"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:03 Dodano załącznik "zał. nr 3 - uchwała 265"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:03 Dodano załącznik "zał. nr 2 - uchwała 265."
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:02 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 265.xls"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 13:02 Dodano załącznik "uchwała 265 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2009."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.05.2009 12:58 Dodano załącznik "uchwała 264 - zmiana uchwały budżet -
na 2009"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:28 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:27 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:26 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:25 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:22 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:13 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:11 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 12:02 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:28 Dodano załącznik "uchwała 269 z 26 lutego 2009 r. -
skarga"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:27 Usunięto załącznik uchwała nr 269 z 26 lutego 2009 r. -
skarga

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:26 Dodano załącznik "uchwała nr 267 - taryfy NR"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:25 Usunięto załącznik uchwała nr 267 - taryfy NR
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwały 272 z 26 luty 2009"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwała nr 270 - skarga "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwała nr 269 z 26 lutego 2009 r. -
skarga "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:22 Dodano załącznik "uchwała nr 267 - taryfy NR"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:13 Usunięto załącznik uchwała 266 - taryfy za wodę
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:12 Usunięto załącznik uchwała 262 z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:12 Usunięto załącznik uchwała 263 w/s Planu
Urządzeniowo-Rolnego

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 266 - taryfy za wodę "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 263 w/s Planu
Urządzeniowo-Rolnego"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 262 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 266 - taryfy za wodę "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 263 w/s Planu
Urządzeniowo-Rolnego"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:11 Dodano załącznik "uchwała 262 z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:01 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy
miejscowości Ołdrzychowice "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
06.03.2009 11:01 Dodano załącznik "uchwała 271 Ołdrzychowice Kł."
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 13:19 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 13:07 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 12:41 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 12:16 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy -
ŻELAZNO"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 12:16 Dodano załącznik "uchwała 261 żelazno"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 11:46 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy
miejscowości -Wojciechowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 11:41 Dodano załącznik "uchwałą 260 Wojciechowice"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 11:16 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 11:05 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:59 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:58 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:56 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:51 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:30 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:16 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:15 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy
miejscowości SZALEJÓW GÓRNY "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 10:05 Dodano załącznik "uchwała 259 Szalejów"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 09:56 Zmieniono tytuł załącznika z "uchwała 258 z 11 lutego
2009 jaszkowa górna" na "uchwała 258 z 11 lutego 2009
jaszkowa dolna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 09:50 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy
miejscowości Jaszkowa Dolna1"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 09:42 Dodano załącznik "uchwała 258 z 11 lutego 2009 jaszkowa
górna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 09:24 Dodano załącznik "załącznik nr 1 - plan odnowy
miejscowości Jaszkowa Górna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
24.02.2009 09:16 Dodano załącznik "uchwała 257 Jaszkowa górna"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
29.01.2009 12:07 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
29.01.2009 12:05 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
29.01.2009 11:56 Utworzenie dokumentu. (Zdzisław Piotrowski)
29.01.2009 11:07 Usunięto załącznik Zelazno u 185V08
(Zdzisław Piotrowski)
29.01.2009 11:05 Dodano załącznik "Zelazno u 185V08"
(Zdzisław Piotrowski)