Akty prawa miejscowego 2019

Uchwała nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectw

Uchwała nr 27/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała nr 28/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 29/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Uchwała nr 30/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała nr 35/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała nr 36/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przejęcia części drogi krajowej nr DK 33 w miejscowości Żelazno w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 45/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr 44/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodzko w 2019 roku

Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w  2019 roku na terenie Gminy Kłodzko

Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązującego od dnia 1 września 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz określenia granic ich obwodów

Uchwała nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłodzko

Uchwała nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/VIII/2019 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectw

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawa miejscowego 2019
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2019 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż