UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY KŁODZKO VIII KADENCJI 2018 - 2023 ROK
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2018 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 83/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od
osób fizycznych darowizny lokalu mieszkalnego wraz z
ułamkową częścią gruntu w Ołdrzychowicach Kł."

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 82/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób
fizycznych prawa własności nieruchomości położonych w
Krosnowicach z przeznaczeniem pod drogę"

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 81/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób
fizycznych prawa własności części nieruchomości
położonej w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 80/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby
fizycznej prawa własności udziałów w nieruchomościach
położonych w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 79/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników"

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 78/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.09.2019 12:38 Dodano załącznik "Uchwała nr 77/VIII/2019 z dnia
30.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2019"

(Anna Podgórska)
02.08.2019 13:32 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
02.08.2019 13:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 75.VIII.2019 z dnia
19.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia części
działki nr 927 w Jaszkowej Górnej z przeznaczeniem pod
działalność gospodarczą na okres 10 lat"

(Anna Sudnik)
02.08.2019 13:30 Usunięto załącznik uchwała nr 75/VIII/2019 z dn,
19.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego

(Anna Sudnik)
25.07.2019 13:23 Dodano załącznik "uchwała nr 76/VIII/2019 19.07.2019 r.
w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego
opiekuna "

(Anna Sudnik)
25.07.2019 13:23 Dodano załącznik "uchwała nr 75/VIII/2019 z dn,
19.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego "

(Anna Sudnik)
25.07.2019 13:23 Dodano załącznik "uchwała nr 74/VIII/2019 z dn. 19 lipca
2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodzko"

(Anna Sudnik)
25.07.2019 13:19 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
25.07.2019 13:19 Dodano załącznik "uchwała nr 73/VIII/2019 z dnia 19 lipca
209 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019,"

(Anna Sudnik)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 72/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. ustalenia obowiązującego od dnia 1
września 2019 r. planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko oraz
określenia granic ich obwodów"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 71/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 70/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie do zasobu Gminy Kłodzko prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 69/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zmiany uchwały nr 31/VIII/2019 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 25 stycznia 2019 r. w spr. nadania
Statutu Sołectw"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 68/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 67/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 66/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na
rok 2019"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 65/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 64/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Kłodzko za rok 2018"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 63/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kłodzko za rok 2018"

(Anna Podgórska)
04.07.2019 13:26 Dodano załącznik "Uchwała nr 62/VIII/2019 z dnia 28
czerwca 2019 r. w spr. udzielenia Wójtowi Gminy Kłodzko
wotum zaufania"

(Anna Podgórska)
01.07.2019 14:31 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 61/VIII/2019 z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej w Gminie Kłodzko"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 30 maja
2019 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 59/VIII/2019 z dn. 30 maja
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych terenów położonych w miejscowościach:
Ołdrzychowice Kłodzkie, Żelazno, Stary Wielisław,
Szalejów Górny"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwałą nr 58/VIII/2019 z dn. 30 maja
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kłodzkiemu,"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 14:27 Dodano załącznik "Uchwała nr 57/VIII/2019 z dnia 30 maja
2019 r.w sprawie udzielenia dotacji na cele konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru,"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 13:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 56/VIII/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalniewykorzystywanego do kąpieli w 2019 roku na
terenie Gminy Kłodzko, "

(Anna Sudnik)
01.07.2019 13:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 55/VIII/2019 z dn. 30 maja
2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
od osoby fizycznej prawa własności udziału w
nieruchomościach położonych w Starym Wielisławiu "

(Anna Sudnik)
01.07.2019 13:32 Edycja dokumentu (Anna Sudnik)
01.07.2019 13:32 Dodano załącznik "Uchwała nr 54/VIII/2019 z dn. 30 maja
2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodzko,"

(Anna Sudnik)
01.07.2019 13:32 Dodano załącznik "uchwała nr 53/VIII/2019 z dn. 30 maja
2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019,"

(Anna Sudnik)
30.04.2019 15:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr.rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Sudnik)
30.04.2019 15:28 Usunięto załącznik Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Kłodzko

(Anna Sudnik)
25.04.2019 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 52.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. zamiaru przekształcenia gminnego
zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Gminy Kłodzko - poprzez jego likwidację w celu utworzenia
spółki prawa handlowego–Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Gminy Kłodzko spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 51.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. przystąpienia Gminy Kłodzko do
Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z
siedzibą we Wrocławiu"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 50.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 49.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 48.VIII.2019 z dn.
18.04.2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 47.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr
16/VIII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 17 grudnia 2018 r. w
sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 46.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. przejęcia części drogi krajowej nr
DK 33 w miejscowości Żelazno w celu zaliczenia jej do
kategorii dróg gminnych"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:30 Dodano załącznik "Uchwała nr 45.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. zaliczenia dróg wewnętrznych do
kategorii dróg gminnych"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 44.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 43.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na przekazanie przez
Gminę Kłodzko w formie darowizny na cel publiczny, na
rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, nieruchomości
lokalowej – pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy
Kłodzko Filii w Wojborzu 138, stanowiącej własność
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 42.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na odwołanie
darowizny nieruchomości położonej w Żelaźnie,
przekazanej na cel publiczny, na rzecz Biblioteki
Publicznej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 41.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na zamianę gruntów
położonych w Romanowie"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 40.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kłodzko w 2019 roku"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:29 Dodano załącznik "Uchwała nr 39.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy Kłodzko z/s w Krosnowicach z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłodzko,
ustalonej na koniec roku 2018"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:22 Dodano załącznik "Uchwała nr 38.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.04.2019 14:21 Dodano załącznik "Uchwała nr 37.VIII.2019 z dn.
29.03.2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019"

(Anna Podgórska)
07.03.2019 10:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 36.VIII.2019 z dn.
28.02.2019 r. w spr. przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków "

(Anna Podgórska)
07.03.2019 10:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 35.VIII.2019 z dn.
28.02.2019 r. w spr. nadania nazwy ulicy"

(Anna Podgórska)
07.03.2019 10:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 34.VIII.2019 z dn.
28.02.2019 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa
do zasobu nieruchomości Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2019 10:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 33.VIII.2019 z dn.
28.02.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.03.2019 10:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 32.VIII.2019 z dn.
28.02.2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 31.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. nadania Statutu Sołectw"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 30.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 29.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady
Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 28.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 27.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 26.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 25.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji
Rady Gminy Kłodzko na I półrocze 2019 roku"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 24.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr 11/VIII/2018 z dnia
17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i
Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 23.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zmiany uchwały nr 5/VIII/2018 z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie składu liczbowego i
osobowego stałych komisji Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 22.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
05.02.2019 14:49 Dodano załącznik "Uchwała nr 21.VIII.2019 z dn.
25.01.2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2019"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 20.VIII.2018 z dn.
28.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.
„Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko,
Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie,
Stoszowice)”"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 19.VIII.2018 z dn.
28.12.2018 r. w spr. ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz
ustalenie planu finansowego tych wydatków"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 18.VIII.2018 z dn.
28.12.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:09 Dodano załącznik "Uchwała nr 17.VIII.2018 z dn.
28.12.2018 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2018"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 16.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:05 Dodano załącznik "Uchwała nr 15.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. nadania nazwy ulicy"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 14.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie od osób fizycznych prawa własności
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną w
Żelaźnie"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 13.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy
społecznej przez osoby objęte rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 12.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania w związku z rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:03 Dodano załącznik "Uchwała nr 11.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. wyboru Przewodniczących i Zastępców
Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 10.VIII.2018 z dn.
17.12.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 9.VIII.2018 z dn. 17.12.2018
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 8.VIII.2018 z dn. 17.12.2018
r. w spr. uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2019"

(Anna Podgórska)
14.01.2019 15:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 7.VIII.2018 z dn. 17.12.2018
r. w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 6.VIII.2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. wynagrodzenia Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 5.VIII.2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. składu liczbowego i osobowego stałych komisji
Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 4.VIII.2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:42 Dodano załącznik "Uchwała nr 3.VIII.2018 z dn. 29.11.2018
r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2018"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:37 Dodano załącznik "Uchwała nr 2.VIII.2018 z dn. 21.11.2018
r. w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:36 Dodano załącznik "Uchwała nr 1.VIII.2018 z dn. 21.11.2018
r. w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.12.2018 10:18 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)