Stawki podatków i opłat na 2019 rok

Stawki podatków i opłat na rok 2019

 

        1. Podatek od nieruchomości

W 2019 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr 471/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W/w uchwała Rady Gminy Kłodzko znajduje się w załączniku poniżej.

 

        2. Podatek od środków transportowych

W 2019 roku stawki podatku od środków transportowych zawarte są w uchwale nr 477/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

W/w uchwała Rady Gminy Kłodzko znajduje się w załączniku poniżej.

 

        3. Podatek rolny

Na terenie Gminy Kłodzko podatek rolny na 2019 rok został ustalony na podstawie ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017, poz. 1892 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosi: 54,36 zł za 1 dt

 

2019 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

135,90 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

271,80 zł

 

        4. Podatek leśny

Na terenie Gminy Kłodzko podatek rolny na 2019  rok został  ustalony na podstawie ustawy z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi: 191,98 zł za 1m3

 

2019 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Lasy pozostałe

42,24 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

Lasy ochronne 50%

21,12 zł

 

        5. Opłata od posiadania psów

W 2019 roku obowiązują stawki opłat od posiadania psów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłodzko nr 216/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

W/w uchwała Rady Gminy Kłodzko znajduje się w załączniku poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stawki podatków i opłat na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2018 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż