Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 801/2018 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 13.06.208 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Elżbieta Bloch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2018 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.01.2019 11:46 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:46 Dodano załącznik "rachunek o zwrot kosztów"
(Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:43 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów
(Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:40 Dodano załącznik "rachunek o zwrot kosztów"
(Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:40 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów"
(Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:35 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
30.01.2019 11:35 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 11:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
26.07.2018 11:01 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 11:01 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 11:01 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:53 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:53 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów ucznia
niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka)
środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:53 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów ucznia
niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka)
prywatnym samochodem osobowym

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:49 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:48 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów ucznia
niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka)
prywatnym samochodem osobowym"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:48 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów ucznia
niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły (ośrodka)
środkami komunikacji publicznej"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:48 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:35 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:35 Usunięto załącznik Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:34 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) prywatnym samochodem osobowym"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 801
2018 Wójta Gminy Kłodzko"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 801
2018 Wójta Gminy Kłodzko"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 801
2018 Wójta Gminy Kłodzko"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 801
2018 Wójta Gminy Kłodzko"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 801
2018 Wójta Gminy Kłodzko"

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym
samochodem osobowym.

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym
samochodem osobowym.

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:20 Usunięto załącznik Wzór umowy określajacej zasady
zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego
rodziców

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:19 Usunięto załącznik Wzór umowy określajacej zasady
zwrotu kosztów ucznia niepełnosprawnego i jego rodziców
do szkoły (ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
26.07.2018 09:19 Usunięto załącznik Wniosek O zwrot Kosztów Przejazdu
Ucznia Niepełnosprawnego

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 15:01 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
14.06.2018 15:01 Dodano załącznik "1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym
samochodem osobowym."

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 15:01 Dodano załącznik "1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej"

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 15:01 Dodano załącznik "Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego"

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 14:55 Usunięto załącznik Wniosek o zwrot ko sztów przejazdu
ucznia niepelnosprawnego ( dokument do pobrania )

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 14:55 Usunięto załącznik rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica do szkoły
(ośrodka) środkami komunikacji publicznej

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 14:55 Usunięto załącznik 1. Rachunek o zwrot kosztów przejazdu
ucznia niepełnosprawnego do szkoły(ośrodka) prywatnym
samochodem osobowym.

(Elżbieta Bloch)
14.06.2018 14:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Bloch)
14.06.2018 14:11 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Bloch)