ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2018
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:Wójt Gminy
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.02.2018 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.12.2018 08:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 673/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. ustanowienia Regulaminu finansowania i
prowadzenia gospodarki transportowej, określenia norm
zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe,
urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Kłodzko oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym"

(Anna Podgórska)
12.12.2018 08:34 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 673/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. ustanowienia Regulaminu finansowania i
prowadzenia gospodarki transportowej, określenia norm
zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe,
urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Kłodzko oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

(Anna Podgórska)
07.12.2018 08:41 Edycja dokumentu (Anna Podgórska)
27.11.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 934/2018 z dn.
20.11.2018 r. w spr. wytycznych do sporządzenia informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 933/2018 z dn.
20.11.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego o nazwie
„Syrena alarmowa DSE600S z modułem DSP”"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 932/2018 z dn.
15.11.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 931/2018 z dn.
15.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 37/D/2018"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 930/2018 z dn.
14.11.2018 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy i
Regionalnej izbie obrachunkowej projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2019 oraz w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 929/2018 z dn.
09.11.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 928/2018 z dn.
08.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz 36/D/2018"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 927/2018 z dn.
08.11.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 1"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 926/2018 z dn.
02.11.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Łączna w
ramach projektu pod nazwą „Budowa Twórczych świetlic
tematycznych w miejscowości Łączna , Kamieniec,
Roszyce”"

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 925/2018 z dn.
31.10.2018 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 869/2018 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie
powołania członków Rady Seniorów Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
27.11.2018 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 924/2018 z dn.
31.10.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Roszyce w
ramach projektu pod nazwą „Budowa Twórczych świetlic
tematycznych w miejscowości Łączna , Kamieniec,
Roszyce”"

(Anna Podgórska)
26.11.2018 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 923/2018 z dn.
30.10.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
26.11.2018 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 922/2018 z dn.
30.10.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego o nazwie
„Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku”"

(Anna Podgórska)
26.11.2018 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 921/2018 z dn.
30.10.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
twórczej świetlicy tematycznej w miejscowości Kamieniec w
ramach projektu pod nazwą „Budowa Twórczych świetlic
tematycznych w miejscowości Łączna , Kamieniec,
Roszyce”"

(Anna Podgórska)
26.11.2018 15:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 920/2018 z dn.
29.10.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym
odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201
– III przetarg”"

(Anna Podgórska)
26.11.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 910/2018 z dn.
19.10.2018 r. w spr. wprowadzenia Dokumentacji Ochrony
Danych w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 919/2018 z dn.
26.10.2018 r. w spr. zasad zimowego utrzymania w sezonie
2018/2019 dróg gminnych i wewnętrznych zarządzanych
przez Wójta Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 918/2018 z dn.
26.10.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dz. nr 588/7, 588/9,588/12,588/11 we wsi Wojbórz”"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 915/2018 z dn.
25.10.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 25/2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 914/2018 z dn.
25.10.2018 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2019"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 913/2018 z dn.
25.10.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dz. nr 184/21, 184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi
Ławica”"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 912/2018 z dn.
19.10.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 911/2018 z dn.
19.10.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia nr 24/2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 909/2018 z dn.
18.10.2018 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 907/2018 z dn.
16.10.2018 r. w spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze
stołówek w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w roku 2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:04 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 906/2018 z dn.
10.10.2018 r. w spr. przeniesienia nauczyciela mianowanego
ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku do
Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 905/2018 z dn.
04.10.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 904/2018 z dn.
04.10.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 13:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 903/2018 z dn.
01.10.2018 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 902/2018 z dn.
28.09.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:25 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 901/2018 z dn.
28.09.2018 r. w spr. ustalenia liczby stypendiów im.
Grzegorza Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny i
akademicki 2018/2019"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 900/2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 31/D/2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 889/2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 23/2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 888/2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 22/2018"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 887/2018 z dn.
27.09.2018 r. w spr. wyznaczenia przedstawicieli do ochrony
lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w
głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w
wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21.10.2018r."

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 886/2018 z dn.
24.09.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolnym
odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73, dz. nr 201
– II przetarg”"

(Anna Podgórska)
30.10.2018 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 885/2018 z dn.
21.09.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 30/D/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 884/2018 z dn.
18.09.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu finansowania i
prowadzenia gospodarki transportowej określenia norm
zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe,
urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Kłodzko oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu "

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 883/2018 z dn.
18.09.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
dróg dz. nr 184/21, 184/47 oraz dz. nr 184/6 we wsi
Ławica”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 882/2018 z dn.
14.09.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 881/2018 z dn.
13.09.2018 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 880/2018 z dn.
10.09.2018 r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Kłodzkiego Nr XI/82/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu
pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 879/2018 z dn.
10.09.2018 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 878/2018 z dn.
07.09.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 29/D/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 877/2018 z dn.
05.09.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych przy
budynku Jaszkowa Górna 71, dz. Nr 417 w ramach projektu
Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu „Aktywny
Senior” w Jaszkowej Górnej”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 876/2018 z dn.
04.09.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna. Budowa
oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79 – II przetarg” "

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 875/2018 z dn.
03.09.2018 r. w spr. wskazania pełnomocnika do spraw
informatyki Gminnej Komisji Wyborczej oraz powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kłodzko, Rady Powiatu
Kłodzkiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w
wyborach Wójtów Gminy Kłodzko zarządzonych na dzień 21
października 2018r."

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 874/2018 z dn.
03.09.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
sieci kanalizacji deszczowej Osiedle w Szalejowie Dolny
odbierającej wodę z rowu melioracyjnego R-73 dz. Nr 201”
"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 873/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 28/D/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 872/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 27/D/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 871/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 21/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 870/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 20/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 869/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. powołania członków Rady Seniorów
Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 868/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 867/2018 z dn.
31.08.2018 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Kłodzko na rok 2019 oraz do
projektu wieloletniej prognozy finansowej"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 866/2018 z dn.
29.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i
ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko z uwzględnieniem
dróg krajowych i międzynarodowych oraz akwenów wodnych.
Zakup średniego samochodu pożarniczego”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 865/2018 z dn.
29.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia II przetargu ustnego ogłoszonego na dzień
29 sierpnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych we wsi Ścinawica działki nr 59/2 i 60/4
stanowiących własność Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 864/2018 z dn.
27.08.2018 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I
półrocze 2018r."

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 863/2018 z dn.
27.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Przebudowa drogi dz. Nr
184/21 we wsi Ławica"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 862/2018 z dn.
21.08.2018 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Krosnowicach"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 861/2018 z dn.
17.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Modernizacja obiektu na
potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej
Górnej – V przetarg”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 860/2018 z dn.
17.08.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego
1.Infrastruktura w drodze wewnętrznej dz. Nr 1176/44 w
Jaszkowej Dolnej 2. Odcinek sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach do cmentarza"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 859/2018 z dn.
16.08.2018 r. w spr. konsultacji społecznych z
mieszkańcami Święcka i Gorzuchowa dotyczących wskazania
szkoły podstawowej w której uczniowie zamieszkali na
trenie tych miejscowości będą realizować obowiązek
szkolny"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 858/2018 z dn.
16.08.2018 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności Dyrektora Przedszkola
Gminnego w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 857/2018 z dn.
14.08.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 856/2018 z dn.
10.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Doświetlenie miejscowości Jaszkowa Górna . Budowa
oświetlenia drogi wewnętrznej nr 79”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 855/2018 z dn.
09.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 26/D/2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 854/2018 z dn.
08.08.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego
„Świetlicy wiejskiej w Marcinowie wraz z wyposażeniem
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 853/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Szalejowie Górnym"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 852/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 851/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. naliczenia należności dla podmiotów
prowadzących działalność handlową podczas dożynek
Gminy Kłodzko – Gorzuchów 2018"

(Anna Podgórska)
25.09.2018 13:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 850/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa do
sprawowania zwykłego zarządu"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 849/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 19/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 848/2018 z dn.
02.08.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Dowóz uczniów do
jednostek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 – bilety
miesięczne”"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 847/2018 z dn.
01.08.2018 r. w spr. powołania Administratora
Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 846/2018 z dn.
01.08.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 845/2018 z dn.
01.08.2018 r. w spr. ustalenia średniej powierzchni
gospodarstwa rolnego w Gminie Kłodzko "

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 844/2018 z dn.
31.07.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 843/2018 z dn.
30.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Modernizacja obiektu na
potrzeby Dziennego Domu „Aktywny Senior” w Jaszkowej
Górnej – IV przetarg”"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 842/2018 z dn.
27.07.2018 r. w spr. przeprowadzenia treningu systemu
wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 841/2018 z dn.
26.07.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia nr 18/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 840/2018 z dn.
26.07.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 25/D/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 839/2018 z dn.
26.07.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 24/D/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 838/2018 z dn.
24.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Przebudowa drogi dz. 134 we
wsi Ścinawica”"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 837/2018 z dn.
24.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Budowa parkingu dz. Nr
1125/1,1134,594/4 we wsi Stary Wielisław”"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 836/2018 z dn.
17.07.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 835/2018 z dn.
16.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej
w Żelaźnie – etap I”"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 833/2018 z dn.
12.07.2018 r. w spr. sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 17/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 832/2018 z dn.
12.07.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 16/2018"

(Anna Podgórska)
30.08.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 831/2018 z dn.
11.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Remont dachu
i elewacji budynku nr 1 w Szalejowie Dolnym –etap I remont
dachu"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 830/2018 z dn.
05.07.2018 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r.w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 829/2018 z dn.
05.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2018/2019"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 828/2018 z dn.
04.07.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu
„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – III przetarg”
"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 827/2018 z dn.
02.07.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 826/2018 z dn.
02.07.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 825/2018 z dn.
29.06.2018 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko "

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 824A/2018 z dn.
29.06.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 824/2018 z dn.
29.06.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 823/2018 z dn.
28.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 15/2018"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 822/2018 z dn.
28.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do najmu nr 23/D/2018"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 821/2018 z dn.
28.06.2018 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 09:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 820/2018 z dn.
27.06.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 819/2018 z dn.
21.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 14/2018"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 818/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds.
rewitalizacji "

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 817/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego ds.
Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kłodzko na lata 2016 -
2022"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 816/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. udzielenia upoważnienia pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do poświadczenia
za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez
stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 815/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. udzielenia upoważnienia pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do poświadczenia
za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez
stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem"

(Anna Podgórska)
27.08.2018 08:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 814/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 813/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 811/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 810/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 809/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 808/2018 z dn.
19.06.2018 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowań w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” do wydawania w tych
sprawach rozstrzygnięć, e tym decyzji oraz przekazywania
informacji, o której mowa w §10 ust.6 rozporządzenia"

(Anna Podgórska)
24.08.2018 15:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 807/2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. wyznaczenia rzeczoznawców d/s
szacowania zwierząt"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 806/2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 22/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 805/2018 z dn.
15.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy nr 21/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 804/2018 z dn.
14.06.2018 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 803/2018 z dn.
14.06.2018 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 802/2018 z dn.
14.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej i
Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 801/2018 z dn.
13.06.2018 r. w spr. zasad zwrotu kosztów przejazdu
uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca
zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w
przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 800/2018 z dn.
13.06.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu
„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej – II przetarg"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 799/2018 z dn.
12.06.2018 r. w spr. przeprowadzenia treningu systemu
wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 798/2018 z dn.
12.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowych instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2017"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 797/2018 z dn.
12.06.2018 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowych instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2017"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 796/2018 z dn.
08.06.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr cz. 65, cz.
77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów– II przetarg"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 795/2018 z dn.
07.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 13/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 794/2018 z dn.
07.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 20/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 793/2018 z dn.
07.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 19/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 792/2018 z dn.
05.06.2018 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich "

(Anna Podgórska)
31.07.2018 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 791/2018 z dn.
05.06.2018 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Gminnego w Jaszkowej Dolnej"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 790/2018 z dn.
01.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 18/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 789/2018 z dn.
01.06.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 17/D/2018"

(Anna Podgórska)
31.07.2018 09:51 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 788/2018 z dn.
01.06.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 787/2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 786/2018 z dn.
30.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 785/2018 z dn.
29.05.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
dóbr kultury i tradycji"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 784/2018 z dn.
24.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 16/D/2018"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 783/2018 z dn.
24.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 15/D/2018"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 782/2018 z dn.
23.05.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Kłodzko, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Gminie
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 781/2018 z dn.
23.05.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie
Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego
częścią projektu pn. Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – III przetarg” "

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 780/2018 z dn.
23.05.2018 r. w spr. wprowadzenia instrukcji dotyczącej
zasad rozliczenia usług dodatkowych wykonywanych przez
Zakład Wodociągów i kanalizacji Gminy Kłodzko oraz
ustalenia wysokości cen i stawek opłat za usługi
dodatkowe wykonywane przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Gminy Kłodzko na rzecz odbiorcy "

(Anna Podgórska)
30.07.2018 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 779/2018 z dn.
18.05.2018 r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 778/2018 z dn.
18.05.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego
„Używany samochód specjalistyczny IVECO MAGIRUS 120 –
23AW”"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 777/2018 z dn.
17.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 14/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 776/2018 z dn.
17.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 13/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 775/2018 z dn.
17.05.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących połączenia żłobków Gminy
Kłodzko w zespół oraz nadania zespołowi statutu z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie "

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 774/2018 z dn.
16.05.2018 r. w spr. przekazania do Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko obowiązku realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne w sprawach dodatku energetycznego oraz zadań
wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych, w sprawach dodatków mieszkaniowych "

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 773/2018 z dn.
16.05.2018 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2017 organowi stanowiącemu"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 772A/2018 z dn.
15.05.2018 r. w spr. określenia sposobu wykonania uchwały
Nr 400/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 lutego 2018r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Kłodzko
działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą
„Zespół Żłobków Gminy Kłodzko oraz nadania jej
statutu"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 772/2018 z dn.
15.05.2018 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do zawarcia umowy na zakup
usługi udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 771/2018 z dn.
15.05.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja obiektu na potrzeby Dziennego Domu
„Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej”"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 770/2018 z dn.
14.05.2018 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko
sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy
Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2017 roku "

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 769/2018 z dn.
14.05.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolny dz. Nr cz. 65, cz.
77,73,74,44/5,44/3, cz. 71 we wsi Młynów” "

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 768/2018 z dn.
11.05.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
oleju opałowego do trzech jednostek oświatowych Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 767/2018 z dn.
10.05.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 12/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 766/2018 z dn.
10.05.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 765/2018 z dn.
10.05.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursów na stanowisko
dyrektorów Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej oraz
Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w
Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 764/2018 z dn.
09.05.2018 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 763/2018 z dn.
09.05.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 762/2018 z dn.
09.05.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 761/2018 z dn.
04.05.2018 r. w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do organizacji i
realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy
Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 760/2018 z dn.
27.04.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 759/2018 z dn.
26.04.2018 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt
– zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu
Gminy Kłodzko i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
zwierząt na lata 2018-2019"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 758/2018 z dn.
26.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
sprzedaży"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 757/2018 z dn.
26.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 756/2018 z dn.
26.04.2018 r. w spr. podziału środków finansowych na
udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 755/2018 z dn.
25.04.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie
Wiejskiego Miejsca Spotkań w Krosnowicach będącego
częścią projektu pn.: „Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
29.05.2018 14:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 754/2018 z dn.
25.04.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętu
multimedialnego do przedszkola i żłobka w Jaszkowej
Dolnej”"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 753/2018 z dn.
20.04.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
oświetlenia drogowego na ul. Kłodzkiej od nr 1 do nr 17 w
miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie” "

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 752/2018 z dn.
18.04.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych w następujących sprawach : 1. przyjęcie
Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół
podstawowych, uczniom klas gimnazjum oraz uczniów szkół
średnich stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w
nauce oraz za osiągnięcia w różnych dziedzinach, 2.
pomocy materialnej przyznawanej studentom z terenu Gminy
Kłodzko, zwanej Programem im. Grzegorza Ciechowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie "

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 751/2018 z dn.
17.04.2018 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminy Kłodzko w 2018 roku"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 750/2018 z dn.
17.04.2018 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 749/2018 z dn.
17.04.2018 r. w spr. udzielenia upoważnienia Zastępcy
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 748/2018 z dn.
12.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 747/2018 z dn.
12.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 746/2018 z dn.
11.04.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długo terminowego w wysokości 10 286
900”"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 745/2018 z dn.
06.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 9/2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 744/2018 z dn.
06.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 743/2018 z dn.
06.04.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 742/2018 z dn.
06.04.2018 r. w spr. określenia procedury przeprowadzenia
kontroli przestrzegania i stosowania przez właścicieli
nieruchomości obowiązków utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 741/2018 z dn.
30.03.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 740/2018 z dn.
29.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 739/2018 z dn.
29.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 738/2018 z dn.
28.03.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
średniego używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego
na potrzeby ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie
Górnym – II przetarg” "

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 737/2018 z dn.
27.03.2018 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2017 "

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 736/2018 z dn.
27.03.2018 r. w spr. przeprowadzenia treningu systemu
wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 735/2018 z dn.
22.03.2018 r. w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach pomocy społecznej i wydawania
decyzji administracyjnych"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 734/2018 z dn.
22.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 733/2018 z dn.
20.03.2018 r. w spr. upoważnienia pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do przeprowadzania
wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie
uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 732/2018 z dn.
19.03.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja
społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 731/2018 z dn.
19.03.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie
Wiejskiego Miejsca spotkań w Krosnowicach będącego
częścią projektu pn. Rewitalizacja społeczna i
przestrzenna Kłodzka i Krosnowic"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 730/2018 z dn.
16.03.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 729/2018 z dn.
15.03.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 728/2018 z dn.
15.03.2018 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw
przyznawania Nagród Roku Gminy Kłodzko „Renanculus
Penicillatus” oraz ustanowienia kategorii nagród"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 727/2018 z dn.
14.03.2018 r. w spr. powołania Komisja Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy
Kłodzko”"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:24 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 726/2018 z dn.
13.03.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 725/2018 z dn.
13.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 724/2018 z dn.
08.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 8/2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 723/2018 z dn.
08.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 7/2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 722/2018 z dn.
08.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 6/2018"

(Anna Podgórska)
26.04.2018 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 721/2018 z dn.
08.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 5/2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 720/2018 z dn.
05.03.2018 r. w spr. powołania Komisja Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup
średniego używanego samochodu ratowniczo gaśniczego na
potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie
Górnym”"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 719/2018 z dn.
01.03.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia wykaz nr 4/2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 718/2018 z dn.
01.03.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 717/2018 z dn.
28.02.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 716/2018 z dn.
28.02.2018 r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 715/2018 z dn.
27.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 714/2018 z dn.
23.02.2018 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 713/2018 z dn.
22.02.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 4/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 712/2018 z dn.
22.02.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 5/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 711/2018 z dn.
22.02.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 3/D/2018"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 710/2018 z dn.
20.02.2018 r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 709/2018 z dn.
16.02.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „ Remont
mostu w ciągi drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny
– II przetarg”"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 707/2018 z dn.
16.02.2018 r. w spr. przekazania środka trwałego „Sieć
kanalizacji sanitarnej dla wsi Szalejów Górny – I
etap”"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:32 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 706/2018 z dn.
16.02.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki ,
ochrony dóbr kultury i tradycji"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 705/2018 z dn.
15.02.2018 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 704/2018 z dn.
15.02.2018 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 703/2018 z dn.
12.02.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w
miejscowości Bierkowice – II przetarg”"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 702/2018 z dn.
08.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dotyczących zmiany Uchwały Nr 50/VI/2011 Rady Gminy
Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

(Anna Podgórska)
29.03.2018 10:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 701/2018 z dn.
07.02.2018 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
23.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 672/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
23.02.2018 08:55 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
23.02.2018 08:54 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 671/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 700/2018 z dn.
06.02.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących warunków, trybu oraz zakresie
udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
i studentów z terenu Gminy Kłodzko im. Grzegorza
Ciechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 699/2018 z dn.
01.02.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 698/2018 z dn.
31.01.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 697/2018 z dn.
29.01.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn.”Budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach do cmentarza”"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 696/2018 z dn.
26.01.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn.”Remont mostu w ciągu drogi
nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny”"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 695/2018 z dn.
26.01.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 2/2018"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 694/2018 z dn.
26.01.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia wykaz nr 3/2018"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 693/2018 z dn.
26.01.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz 1/D/2018"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 692/2018 z dn.
25.01.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu pn. „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 381 w zakresie przebudowy chodnika w
miejscowości Bierkowice”"

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 691/2018 z dn.
24.01.2018 r. w spr. ustalenia podstawowej kwoty dotacji na
ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w okresie od 1 listopada 2017 r."

(Anna Podgórska)
19.02.2018 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 690/2018 z dn.
22.01.2018 r. w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej
Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej działania"

(Anna Podgórska)
09.02.2018 13:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 673/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. ustanowienia Regulaminu finansowania i
prowadzenia gospodarki transportowej, określenia norm
zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe,
urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na
wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Kłodzko oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 688/2018 z dn.
22.01.2018 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 687/2018 z dn.
22.01.2018 r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej "

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 686/2018 z dn.
22.01.2018 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego XXI
Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w 2018
roku"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 685/2018 z dn.
22.01.2018 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 684/2018 z dn.
18.01.2018 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dz. Nr 1171/2 i 737 we wsi Jaszkowa Dolna –
odwodnienie”"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 683/2018 z dn.
17.01.2018 r. w spr. ustalenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 682/2018 z dn.
17.01.2018 r. w spr. ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2018/2019 do klas I publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 681/2018 z dn.
17.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących określenia kryteriów drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodzko, z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 680/2018 z dn.
16.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budowy nowego budynku Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego – Filii w Żelaźnie w
Gminie Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 679/2018 z dn.
15.01.2018 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do zbycia"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 678/2018 z dn.
15.01.2018 r. w spr. określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników
jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów
budżetowych Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 677/2018 z dn.
15.01.2018 r. w spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze
stołówek w jednostkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w roku 2018"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 676/2018 z dn.
12.01.2018 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań i określenia ich wysokości"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 675/2018 z dn.
11.01.2018 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018 "

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 674/2018 z dn.
05.01.2018 r. w spr. sposobu podpisywania decyzji
ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w
formie łącznego zobowiązania pieniężnego"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 671/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. zmiany Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 670/2018 z dn.
02.01.2018 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2018"

(Anna Podgórska)
07.02.2018 14:05 Utworzenie dokumentu. (Anna Podgórska)