Przewodniczący Rady Gminy

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KŁODZKO 

ul. Okrzei 8 a, 57 -300 Kłodzko

 

Ryszard Jastrzębski

tel. 74 64 74 114

e-mail: rg@gmina.klodzko.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy  przyjmuje interesantów w poniedziałki

od godz. 13.30 do godz. 15.30 w biurze Rady Gminy Kłodzko (parter, pok. nr 107)

 

Przewodniczący kieruje Radą, realizuje zadania przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących.

W przypadku nieobecności  Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

 

Przewodniczący Rady Gminy  organizuje pracę Rady:

 1) zwołuje sesje Rady,

 2) ustala porządek obrad,

 3) przewodniczy obradom i w razie potrzeby ogłasza przerwę w obradach,

 4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 5) podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji i bieżącą korespondencję,

 6) koordynuje pracami Komisji,

 7) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg,

 8) przyjmuje i analizuje oświadczenia majątkowe Radnych,

 9) reprezentuje Radę na zewnątrz,

10) nadzoruje obsługę kancelaryjną Rady oraz czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu,

11) przyjmuje raz w tygodniu interesantów,

12) odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji,

13) przedstawia Radzie informacje z działalności między sesjami.

 

Obsługę Rady, Przewodniczącego oraz Komisji zapewnia biuro Rady Gminy.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przewodniczący Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2017 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż