PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSOBY PRAWNEJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kłodzko

ul. Okrzei 8a

Referat finansowy piętro: II, pokój: 306

tel. 74 647 41 25 lub 74 647 41 26

 Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godz.: 730 - 1530

Obowiązek podatkowy należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Wymagane dokumenty:

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Deklarację na dany rok podatkowy należy składać w terminie do dnia 31 stycznia.

Gdy wystąpi zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Płatności:

1. Podatek płatny jest w 12 ratach. Pierwsza rata płatna jest do dnia 31 stycznia roku podatkowego, kolejne w terminie do dnia 15. każdego miesiąca.

2. Wpłaty można dokonywać :

  • w kasie Urzędu Gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach :730 - 1100    i 1130 - 1300

  • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kłodzko :

               Bank Spółdzielczy w Kłodzku    

               49 9523 0001 0000 2264 2000 0009

  • u inkasenta.

3. Po upływie terminu płatności nieuiszczonej raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Organu Egzekwującego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodzko. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

______________________________________________________________________________________________

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchumości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), został określony formularz deklaracji DN-1 w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załacznikami:     

ZDN-1 dot. przedmiotów podlegających opodatkowania

ZDN-2 dot. przedmiotów zwolnionych z opodatkowania

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB PRAWNYCH
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.11.2017 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.07.2019 14:53 Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1
(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:49 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1 dla osób
prawnych.pdf" na "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1 .pdf"

(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:48 Dodano załącznik "DN-1 dla osób prawnych.pdf"
(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:48 Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1 "
(Patrycja Sakowska)
05.07.2019 14:44 Usunięto załącznik Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1
(Patrycja Sakowska)
01.07.2019 09:08 Zmieniono tytuł załącznika z "Załacznik ZDN-2 przedmiot
opodatkowania" na "Załacznik ZDN-1 przedmiot opodatkowania"

(Patrycja Sakowska)
01.07.2019 09:07 Dodano załącznik "Od 1 lipca 2019 r. deklaracja DN-1"
(Patrycja Sakowska)
01.07.2019 09:07 Dodano załącznik "Załacznik ZDN-2 przedmiot
opodatkowania"

(Patrycja Sakowska)
01.07.2019 09:07 Dodano załącznik "Załacznik ZDN-2 przedmiot zwolniony"
(Patrycja Sakowska)
01.07.2019 09:06 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
01.06.2018 09:49 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Patrycja Sakowska)
01.06.2018 09:49 Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości

(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 14:00 Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od
nieruchomości"

(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 13:59 Usunięto załącznik DN-1 załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Kłodzko nr 128VII2015 z dnia 26 XI 2015 r.-deklaracja
na podatek od nieruchomości.pdf

(Patrycja Sakowska)
24.05.2018 13:59 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
12.02.2018 08:30 Edycja dokumentu (Patrycja Sakowska)
09.11.2017 12:44 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Sakowska)