Zarządzenie nr 637/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 9.10.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 637/2017 Wójta Gminy Kłodzko z dn. 9.10.2017 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Anna Podgórska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.10.2017 15:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż