UCHWAŁY RADY GMINY 2008 ROK

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY 2008 ROK
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2008 21:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.07.2011 14:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
06.07.2011 14:52 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
01.12.2008 11:20 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 11:02 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 11:00 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 10:20 Dodano załącznik "Uchwała 238"
(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 10:18 Usunięto załącznik Uchwała 236
(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 10:18 Dodano załącznik "Uchwała 236"
(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 09:58 Usunięto załącznik uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx

(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 09:55 Dodano załącznik "uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx"

(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 09:17 Usunięto załącznik uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx

(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 09:17 Dodano załącznik "uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx"

(Zdzisław Piotrowski)
01.12.2008 09:16 Usunięto załącznik uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx

(Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:19 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:18 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:17 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:16 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:14 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 15:02 Edycja dokumentu (Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 14:19 Dodano załącznik "uchwała 238v08 uchylajaca uch
206PROJEKT.docx"

(Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 14:15 Usunięto załącznik UCHWAŁA Nr 238/V/2008 z 28.11.2008 r
uchylajaca uchwałę nr 206/V/2008 z dnia 25.09.2008 r.

(Zdzisław Piotrowski)
28.11.2008 14:02 Dodano załącznik "UCHWAŁA Nr 238/V/2008 z 28.11.2008 r
uchylajaca uchwałę nr 206/V/2008 z dnia 25.09.2008 r."

(Zdzisław Piotrowski)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 130/V/2008 z dnia
19.02.2008 r.gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 131/V/2008 z dnia 19.02.2008
w sprawie gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 132/V/2008 z dnia 19.02.2008
w spr. wyrażenia zgody na niodpłatne przyjęcie działki
stanowiącej własność ANR-SK we wsi Szalejów"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 133/V/2008 z dnia 19.02.2008
w spr. wyrażenia zgody na niodpłatne przyjęcie działki
stanowiącej własność ANR -SP we wsi Kamieniec"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 134/V/2008 z 19.02.2008 w
sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 135//2008 z 19.02.2008 w
sprawie opłat za wodę (N. Ruda)"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 136/V/2008 z dnia 19.02.2008
w spr. taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzenie ścieków"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 138/V2008 z 19.02.2008 w
spr.zmian budżetu w roku 2008"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 139/V/2008 z 19.02.2008 w
spr. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 13:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 140/V/2008 z dnia 19.02.08 w
sprawie wysokości diet radnych"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 141/V/2008 z 19.02.2008 w
spr. zmiany uchwały nr 4/V/2006"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 142/V/2008 z 19.02.08 w spr.
planów pracy komisji RG."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 143/V/2008 z dnia 19.02.2008
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium
zagosp. przetrz. dla Obrębów : Gołogłowy, Jaszkowa
Dolna, Stary wielisław, Mikowice"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 145/V2008 z 19.02.2008 w
sprawie uchwalenia MPZP we wsi Święcko"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 146/V/2008 z 19.02.2008 w
sprawie uchwalenia zmiany MPZP we wsi Wojciechowice"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 147/V/2008 z 19.02.2008 w
spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP we wsi
Boguszyn"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 148/V/2008 z 19.02.2008 w
spr. uchwalenia zmiany MPZP we wsi Jaszkowa Dolna"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 149/V/2008 w sprawie zmian
budżetu Gminy"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 150/V/2008 w sprawie nabycia
nieruchomości droga komunalizacji"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 151/v / 2008 w sprawie
zmiany studium zagospod przetrzennego"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 152 /v/2008 w sprawie zmiany
studium i uwarunkowań zagospod. przestrze. wsi St.
Wielisław"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 154/v/2008 w sprawie zmiany
studium mi uwarunkowań we wsi Młynów"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 155/v/2008 w sprawie
przystąpienia do sporządzania MPZP we wsi Żelazno"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 156/v/2008 w sprawie
uchwalenia MPZP dla wsi Jaszkowa Dolna"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 157/v/2008 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia MPZP we wsi St. wielisław"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 158/v/2008 w sprawie
przystąpienia do zmiany MPZP we wsi Boguszyn"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 159/V/2008 w sprawie opinii
dot. ZOZ w Lądku Zdr."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 160/V/2008 w sprawie opinii
dot. ZOZ w Szczytnej. i Dusznikach."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 161/v/2008 w sprawie opinii
dot. ZOZ w Nowej Rudzie."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 162/v/2008 w sprawie
wynagrodzenia dla pracowników oświaty nie będących
nauczycielami w jednoskach dla których organem
założycielskim jest Gmina."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 163/v/2008 w sprawie
warunków i trybu wspierania sportu w gminie."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 164/v/2008 w sprawie
udzielenia absolutorium"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 165/v/2008 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 166/v/2008 w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 168/v/2008 w sprawie nadania
nazwy ulicy w Żelaźnie"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 169/v/2008 w wydania opini
dot. salonu gier w Szalejewie Dolnym"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 170/v/2008 z 27.05 w sprawie
zmiany budżetu Gminy na rok 2008"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 171/v/2008 z dnia 30.05.08 w
sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 172/v/2008 z 30.05.2008 w
sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 173/v/2008 z 30.05.2008 w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
udzielonej binifikaty."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 174 z 30.05.2008 w spr.
dotacji dla parafii w Szalejowie Górnym"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 175 z 30.05.2008 w spr.
uchylenia uchwały nr 14/v/2008."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 176/v/2008 z 30.05.08 w spr.
ustalenia wysokości diet dla sołtysów "

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 177/v/2008 z 30.05.08 w spr.
poboru podatków w drodze inkasa"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 178/v/2008 w sprawie skargi
na Wójta Gminy."

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała 179 z 25.06.2008 r. w sprawie
godzin zajęć dla nauczycieli"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 180 z 25.06.2008 w spr.
zasad udzielania zniżek dla nauczycieli na stanowiskach
kierowniczych"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:44 Dodano załącznik "Uchwała nr 181 z 25.06.2008 w spr.
zmiany uchwały nr 125/V/2007"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 183 z 25.06.2008 w spr.
przyjęcia Gminnego Systemu profilaktyki i Opieki nad
dzieckiem i Rodziną"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 184 z 25.06.2008 w spr.
wynagrodzenia Wójta Gminy"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 185"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 186"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 187 z 25.06.2008 w spr.
planów pracy Komisji Rady Gminy"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 188 z 25.06.2008 w spr.
zmian budżetu Gminy na rok 2008"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 189 z 25.06.2008 w spr.
zgody na utworzenie na terenie Gminy podstrefy WSSE invest
Park "

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 190"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 191"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 192/V/08 z 27.08.2008 w sprawie
Planu Odnowy wsi Szalejów Górny"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 193/V/08 z 27.08.2008 w sprawie
Planu Odnowy wsi Wojciechowice"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 194/V/08 z 27.08.2008 w
sprawiePlanu Odnowy wsi Żelazno"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 195/V/08 z 27.08.2008 w sprawie
Planu Odnowy wsi Jaszkowa Górna"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 197/V/08 z dnia 27.08.08 w spr.
zmian budżetu Gminy na rok 2008"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 198/V/08 z dnia 27.08.08 w spr.
zaciągnięcia przez Gmine kredytu"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 199"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 200"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała 202/V/08 z 27.08.2008 w sprawie
Planu Odnowy wsi Jaszkowa Dolna"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 204/V/08 z 25 09 2009 w
sprawie wykonania budżetu w I półroczu 2008 roku"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 205/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. zmioan budżetu Gminy"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 206/V/2008 z 25.09.2008 w
spr upoważnienie Kierownika OPS"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 207/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. najniższego wynagrodzenia dla prac OPS"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 208/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. wyrazenia zgody na przejęcie części działi od AMW"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 209/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. skargi na Wójta Gminy"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 210/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. przekształcenia ZOZ w Kłodzku"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 211/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. przekształcenia ZOZ w Kłodzku"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 212/V/2008 z 25.09.2008 w
spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 213/V/2008 z 17.10.2008 w
sprawie zmian budżetu na rok 2008"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 214/V/2008 z 17.10.2008 r. w
sprawie zamiaru likwidacji SP w Szalejowie Dolnym"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 215/V/2008 w sprawie zamiaru
likwidacji SP Szalejowie Górnym"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 216/V/2008"
(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 217/V/2008 z 30.10 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportu na 2009 rok"

(Administrator Systemu)
20.11.2008 12:43 Dodano załącznik "Uchwała nr 218/V/2008 z 30.10 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości"

(Administrator Systemu)
19.11.2008 15:33 Dodano załącznik "Uchwała nr 219/V/2008 z 30.10 w
sprawie wprowadzenia zmian w statucie OPS Gminy Kłodzko."

(Administrator Systemu)
19.11.2008 15:20 Dodano załącznik "Uchwała nr 220/V/2008 z 30.10 w sprawie
zmiany uchwały 199/V/2008 z 27.08.2008"

(Administrator Systemu)
19.11.2008 13:40 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)