ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2016

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KŁODZKO - ROK 2016
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Patrycja Pocion
Informację wytworzył:Wójt Gminy
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2016 10:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.02.2018 12:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 455/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 18/2014 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 31.12.2014 r. w spr. dokumentacji
przyjętych zasad rachunkowości"

(Anna Podgórska)
20.03.2017 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 454/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Anna Podgórska)
20.03.2017 15:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 453/2016 z dn.
30.12.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Anna Podgórska)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 452/2016 z dn.
29.12.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 43/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 451/2016 z dn.
20.12.2016 r. w spr. Uchylenia zarządzenia nr 2293/2010
Wójta Gminy Kłodzko z dnia 22 marca 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za przewóz autobusem Ford
Transit Urzędu gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 450/2016 z dn.
16.12.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia Wójta Gminy
Kłodzko nr 388/2016 z dnia 02 września 2016r. w sprawie
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Kłodzko jej jednostkach i zakładach budżetowych"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 449/2016 z dn.
13.12.2016 r. w spr. zatwierdzenia warunków korzystania ze
stołówek w jednostkach oświadczonych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko w roku 2017"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 448/2016 z dn.
07.12.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 447/2016 z dn.
07.12.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie
i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do
2.7000.000 PLN”"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 446/2016 z dn.
06.12.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 02 kwietnia 2015r. w sprawie
powołania Komisji socjalnej Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 445/2016 z dn.
06.12.2016 r. w spr. przyznania nagród finansowych dla
aktywnych uczniów i studentów w różnych dziedzinach w
roku 2016 będących mieszkańcami Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 444/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 42/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 443/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 41/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 442/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 40/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 441/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 39/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 440/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 439/2016 z dn.
01.12.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 438/2016 z dn.
30.11.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 437/2016 z dn.
30.11.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 436/2016 z dn.
28.11.2016 r. w spr. powołania zespołu oceniającego
oferty dotyczące naboru partnerów w celu realizacji
projektu rewitalizacji w ramach poddziałania 6.3.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 435/2016 z dn.
28.11.2016 r. w spr. wdrożenia w Urzędzie Gminy Kłodzko
oprogramowania ERGO w ramach projektu pn. Budowa
innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego z obszaru powiatu Kłodzkiego –
Podziałanie 5.2.1 PO KL"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 434/2016 z dn.
25.11.2016 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 219/2015 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 24 grudnia 2016r. w sprawie powołania
stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kłodzko i
ustalenia zasad przeprowadzenia likwidacji składników
majątkowych"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 433/2016 z dn.
24.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 14/D/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 432/2016 z dn.
24.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 38/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 431/2016 z dn.
24.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 37/2016"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 430/2016 z dn.
24.11.2016 r. w spr. przekazania środka trwałego "

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 429/2016 z dn.
21.11.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejsze
świąteczne centrum wsi"

(Patrycja Pocion)
17.01.2017 10:37 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 428/2016 z dn.
21.11.2016 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "427.pdf" (Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 426/2016 z dn.
18.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 35/2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 425/2016 z dn.
17.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 36/2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 424/2016 z dn.
17.11.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 13/D/2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 423/2016 z dn.
16.11.2016 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 422/2016 z dn.
14.11.2016 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu
kłodzkiego na rok 2017"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 15:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 421/2016 z dn.
14.11.2016 r. w spr. W sprawie przedłożenia radzie Gminy
Kłodzko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodzko na rok 2017
oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 420/2016 z dn.
07.11.2016 r. w spr. zasad zimowego utrzymania dróg
gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy
Kłodzko w sezonie 2016/2017"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 419/2016 z dn.
07.11.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 418/2016 z dn.
31.10.2016 r. w spr. przekazania środka trwałego
„Doposażenie placu zabaw w Ruszowicach”"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 417/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 416/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017
rok"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 415/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. powołania Dyrektora Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 414/2016 z dn.
28.10.2016 r. w spr. odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 413/2016 z dn.
27.10.2016 r. w spr. sprawie ogłoszenia wykazu ruchomości
do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 412/2016 z dn.
26.10.2016 r. w spr. przekazania wniosków do studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 411/2016 z dn.
20.10.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 12/D/2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 410/2016 z dn.
20.10.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy wykaz nr 11/D/2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 409/2016 z dn.
20.10.2016 r. w spr. wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Kłodzko części lokali przeznaczonych na wynajem
jako lokale socjalne"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 408/2016 z dn.
18.10.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Urząd Gminy w Kłodzku"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 407/2016 z dn.
17.10.2016 r. w spr. sprawie powołania Komisji Przetargowej
i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Remont
rowu nr 312 w km 0+000-0+450 we wsi Jaszkowa Dolna –
powódź czerwiec 2009”"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 406/2016 z dn.
06.10.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 405/2016 z dn.
04.10.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 417/2 w miejscowości Szalejów Dolny”"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 404/2016 z dn.
03.10.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 403/2016 z dn.
03.10.2016 r. w spr. przekazania środka trwałego o nazwie
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Krosnowicach” "

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 402/2016 z dn.
30.09.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 401/2016 z dn.
30.09.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 400/2016 z dn.
29.09.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 399/2016 z dn.
29.09.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 398/2016 z dn.
27.09.2016 r. w spr. ustalenia liczby stypendiów im.
Grzegorza Ciechowskiego i ich wysokości na rok szkolny i
akademicki 2016/2017"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 397/2016 z dn.
27.09.2016 r. w spr. zaopiniowania powierzenia stanowiska
wicedyrektora w Zespole Szkół w Wojborzu"

(Patrycja Pocion)
30.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 396/2016 z dn. 2.09.2016
r. w spr. zasad publikacji i aktualizacji Biuletynu
Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 395/2016 z dn.
22.09.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 394/2016 z dn.
22.09.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 32/2016"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 393/2016 z dn.
15.09.2016 r. w spr. przekazania podkrzesywarki Centrum
Integracji Społecznej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 392/2016 z dn.
13.09.2016 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:44 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 391/2016 z dn.
12.09.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 31/2016"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 390/2016 z dn.
09.09.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.”Przebudowa
drogi gminnej ul. Fabryczna (działka nr 554,557,572/4) w
miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie - Etap II Hm
0+000÷0+160”"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 389/2016 z dn.
07.09.2016 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 388/2016 z dn.
02.09.2016 r. w spr. zasad rozliczania podatku od towarów i
usług w Gminie Kłodzko i jej jednostkach i zakładach
budżetowych"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:41 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 387/2016 z dn.
31.08.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 386/2016 z dn.
30.08.2016 r. w spr. zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu
Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/85/2015 Rady
Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu prac w
porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu kłodzkiego na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 385/2016 z dn.
29.08.2016 r. w spr. sprawie powołania Komisji Przetargowej
i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa
bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko
z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych
oraz akwenów wodnych . Zakup średniego samochodu
pożarniczego –III przetarg”"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 384/2016 z dn.
29.08.2016 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdanie z wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze
2016r"

(Patrycja Pocion)
23.11.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 383/2016 z dn.
26.08.2016 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 223/2015 Wójta
Gminy Kłodzko w sprawie wprowadzenia Polityki
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:10 Edycja dokumentu (Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 382/2016 z dn.
24.08.2016 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu
ofert na stanowisko opiekuna dziennego"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 381/2016 z dn.
24.08.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn.
„Przygotowanie terenu pod inwestycje poprzez rozbiórkę
obiektu poprzemysłowego w Szalejowie Dolnym” "

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 380/2016 z dn.
23.08.2016 r. w spr. powołania komisji Konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
stanowisko opiekuna dziennego"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 379/2016 z dn.
23.08.2016 r. w spr. wydania opinii o przeniesieniu
nauczyciela mianowanego"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 378/2016 z dn.
22.08.2016 r. w spr. przekazania środka trwałego Szkole
Podstawowej w Krosnowicach w nieodpłatne użytkowanie"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 377/2016 z dn.
18.08.2016 r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 30/2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 376/2016 z dn.
18.08.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 375/2016 z dn.
11.08.2016 r. w spr. opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu Gminy Kłodzko oraz do projektu
wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 374/2016 z dn.
11.08.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 15:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 373/2016 z dn.
09.08.2016 r. w spr. ustalenia terminu składania wniosków
o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych w Ramach programu
pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 371/2016 z dn.
09.08.2016 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 370/2016 z dn.
09.08.2016 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Bierkowicach"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 369/2016 z dn.
09.08.2016 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 368/2016 z dn.
01.08.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bierkowicach"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:50 Usunięto załącznik 368.pdf (Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:49 Dodano załącznik "368.pdf" (Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 367/2016 z dn.
01.08.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola
Gminnego w Szalejowie Dolnym"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 366/2016 z dn.
29.07.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:49 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 365/2016 z dn.
28.07.2016 r. w spr. Regulaminu udzielania zamówień
publicznych przez Urząd Gminy w Kłodzku"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 364/2016 z dn.
28.07.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na
stanowisko opiekuna dziennego sprawującego opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 363/2016 z dn.
28.07.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 29/2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 362/2016 z dn.
27.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa
bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko
z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych
oraz akwenów wodnych . Zakup średniego samochodu
pożarniczego –II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 361/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Joanny Balasy do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 360/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pana Pawła Sypień do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 359/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Pauliny Górskiej do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 358/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Dominiki Wanke do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 357/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:36 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 356/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Marleny Tondytko do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 355/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Marleny Tondytko do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 354/2016 z dn.
26.07.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pani Joanny Balas do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych "

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:33 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 353/2016 z dn.
22.07.2016 r. w spr. powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie "

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 352/2016 z dn.
20.07.2016 r. w spr. naliczenia należności dla podmiotów
prowadzących działalność handlową podczas uroczystości
Dożynek Gminy Kłodzko – Jaszkowa Górna 2016, które
odbędą się 28 sierpnia 2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 351/2016 z dn.
18.07.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 28/2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 350/2016 z dn.
18.07.2016 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 349/2016 z dn.
07.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa
bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kłodzko
z uwzględnieniem gór, dróg krajowych i międzynarodowych
oraz akwenów wodnych. Zakup średniego samochodu
pożarniczego”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 348/2016 z dn.
06.07.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi
w Bierkowicach"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 347/2016 z dn.
06.07.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:13 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 346/2016 z dn.
05.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bierkowice”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 345/2016 z dn.
05.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 344/2016 z dn.
04.07.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 27/2016"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 343/2016 z dn.
04.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stary
Wielisław”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 342/2016 z dn.
01.07.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczone pn. „Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
– II przetarg”"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 341/2016 z dn.
30.06.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
11.10.2016 14:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 340/2016 z dn.
30.06.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 339/2016 z dn.
23.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka
Gminnego w Ołdrzychowicach"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 338/2016 z dn.
23.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 26/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 337/2016 z dn.
23.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 6/D/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 336/2016 z dn.
21.06.2016 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 335/2016 z dn.
21.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Zespołu Szkół w Wojborzu"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 334/2016 z dn.
21.06.2016 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 333/2016 z dn.
21.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia konkursu na dyrektora
Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 332/2016 z dn.
20.06.2016 r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do
czynności zwykłego zarządu sprawami Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 331/2016 z dn.
16.06.2016 r. w spr. sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr 25/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 330/2016 z dn.
16.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 24/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 329/2016 z dn.
16.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 23/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 328/2016 z dn.
16.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 22/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 327/2016 z dn.
15.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz
uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym
2016/2017”"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 12:17 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 326/2016 z dn.
14.06.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 325/2016 z dn.
09.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 21/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 324/2016 z dn.
09.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 20/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 323/2016 z dn.
09.06.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 19/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 322/2016 z dn.
09.06.2016 r. w spr. gospodarki gruntami leśnymi
stanowiącymi własność Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:47 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 321/2016 z dn.
08.06.2016 r. w spr. przyjęcia wieloletniego programu
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Kłodzko na lata 2016-2022"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 320/2016 z dn.
07.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko z/s w
Ołdrzychowicach Kłodzkich za rok 2015"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 319/2016 z dn.
07.06.2016 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach
Kłodzkich za rok 2015"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 318/2016 z dn.
07.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół w Wojborzu"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:45 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 317/2016 z dn.
07.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:43 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 317/2016 z dn.
70.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 317/2016 z dn.
70.06.2016 r. w spr. powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 316/2016 z dn.
02.06.2016 r. w spr. powołania Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Gminy Kłodzko w 2016 roku"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:43 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 315/2016 z dn.
31.05.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa
ul. Osiedlowej we wsi Ołdrzychowice Kł. (w km 0+000-0+445)
[powódź czerwiec 2009]"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 314/2016 z dn.
31.05.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 313/2016 z dn.
20.05.2016 r. w spr. ogłoszenia przetargu nieograniczonego
pn. Przebudowa drogi gminnej nr 118903 D ul. Fabryczna w
miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie – etap 1 – Hm
0+160÷0+289"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 312/2016 z dn.
19.05.2016 r. w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży nr 18/2016"

(Patrycja Pocion)
28.07.2016 11:38 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 311/2016 z dn.
18.05.2016 r. w spr. powołania Gminnej Komisji Wyborczej
Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 310/2016 z dn.
17.05.2016 r. w spr. upoważnienia zastępcy Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzenie
postępowań postępowania i wydania w tych sprawach decyzji
administracyjnych"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 309/2016 z dn.
17.05.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Wojborzu"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:21 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 308/2016 z dn.
17.05.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 307/2016 z dn.
17.05.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Żłobka Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 306/2016 z dn.
16.05.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 305/2016 z dn.
13.05.2016 r. w spr. przekazania sprawozdania finansowego za
rok 2015 organowi stanowiącemu "

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 304A/2016 z dn.
12.05.2016 r. w spr. przeprowadzenia przetargu i powołania
komisji przetargowej"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 304/2016 z dn.
12.05.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 17/2016"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 303/2016 z dn.
12.05.2016 r. w spr. wyznaczenia nauczyciela pełniącego
zastępstwo podczas nieobecność dyrektora"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 13:14 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 302/2016 z dn.
11.05.2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących maksymalnego wynagrodzenia
dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kłodzko,
zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt u
dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłat za
wyżywienie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 301/2016 z dn.
09.05.2016 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, przechowywanej w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 298/2016 z dn.
05.05.2016 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 297/2016 z dn.
05.05.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. „Zakup w
formie leasingu operacyjnego autobusu przeznaczonego do
przewozu osób"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 296/2016 z dn.
04.05.2016 r. w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach
decyzji administracyjnych"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 295/2016 z dn.
04.05.2016 r. w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 12:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 294/2016 z dn.
04.05.2016 r. w spr. upoważnienia Zastępcy Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do
wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 293/2016 z dn.
02.05.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 292/2016 z dn.
02.05.2016 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
13.06.2016 11:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 291/2016 z dn.
29.04.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 290/2016 z dn.
29.04.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 289/2016 z dn.
28.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:34 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 288/2016 z dn.
22.04.2016 r. w spr. przedłożenia Radzie Gminy Kłodzko
sprawozdania z realizacji wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Kłodzko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w latach 2013-2015"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 287/2016 z dn.
21.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 4/D/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 286/2016 z dn.
21.04.2016 r. w spr. sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczony do dzierżawy3/D/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 285/2016 z dn.
21.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 14/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 284/2016 z dn.
21.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 15/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 283/2016 z dn.
15.04.2016 r. w spr. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 282/2016 z dn.
15.04.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie
mienia Gminy Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 281/2016 z dn.
15.04.2016 r. w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej
dla pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 280/2016 z dn.
12.04.2016 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:15 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 279/2016 z dn.
11.04.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 280/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 281/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej
dla pracowników Urzędu Gminy Kłodzko

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 282/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie
mienia Gminy Kłodzko”

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 283/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:12 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 284/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 15/2016

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:11 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 279/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 284/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 15/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 283/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Kłodzko do realizacji zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 282/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie
mienia Gminy Kłodzko”"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 281/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. wprowadzenia legitymacji służbowej
dla pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 280/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 279/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 278/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 13/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 277/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 12/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:07 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 276/2016 z dn.
08.04.2016 r. w spr. powołania Zespołu ds. zasad
udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 275/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pana Pawła Sypień do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 274/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 11/2016"

(Patrycja Pocion)
17.05.2016 14:05 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 273/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Panią Paulinę Górską
do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń
rodzinnych"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 272/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Panią Paulinę Górską
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 271/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Panią Dominikę Wanke do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 270/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Panią Marlenę Tondytko
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:26 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 269/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Pan Pawła Sypień do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 268/2016 z dn.
01.04.2016 r. w spr. upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Panią Joannę Balas do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 267/2016 z dn.
31.03.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:23 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 266/2016 z dn.
31.03.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 265/2016 z dn.
29.03.2016 r. w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2015 r."

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 264/2016 z dn.
24.03.2016 r. w spr. ustalenia składu osobowego Społecznej
Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia zasad jej działania"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:22 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 263/2016 z dn.
24.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 10/2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 262/2016 z dn.
22.03.2016 r. w spr. udzielenia upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także
do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 261/2016 z dn.
14.03.2016 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015
roku"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:20 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 260/2016 z dn.
10.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 9/2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 259/2016 z dn.
10.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 8/2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 258/2016 z dn.
10.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do
dzierżawy"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 257/2016 z dn.
03.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 7/2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:18 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 256/2016 z dn.
03.03.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży nr 6/2016"

(Patrycja Pocion)
04.05.2016 11:11 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 255/2016 z dn.
02.03.2016 r. w spr .przekazania środka trwałego"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 254/2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 253/2016 z dn.
29.02.2016 r. w spr. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 14:01 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 252/2016 z dn.
25.02.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 251/2016 z dn.
23.02.2016 r. w spr. utworzenia Kapituły do spraw
przyznawania Nagrody Roku Gminy Kłodzko „Ranunculus
Penicillatus” oraz ustanowienia kategorii nagród"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 250/2016 z dn.
19.02.2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i klas
pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 249/2016 z dn.
19.02.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego pn.”Udzielenie
o obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 4.800.000
PLN na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań”"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 248/2016 z dn.
18.02.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej do
prowadzenia postępowań na sprzedaż nieruchomości i
ruchomości stanowiących własność Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 247/2016 z dn.
18.02.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 3/2016"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:57 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 246/2016 z dn.
18.02.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 2/2016"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 245/2016 z dn.
18.02.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży wykaz nr 1/2016"

(Patrycja Pocion)
29.03.2016 13:56 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 244/2016 z dn.
18.02.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy nr 1/D/2016"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 243/2016 z dn.
16.02.2016 r. w spr. określenia wzoru wniosku o przyjęcie
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 242/2016 z dn.
10.02.2016 r. w spr. przekazania uprawnień kierownikom
jednostek do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych
oraz zaciągania zobowiązań i określania ich wysokości"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 241/2016 z dn.
10.02.2016 r. w spr. zaopiniowania projektu Uchwały Rady
Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/85/2015
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2015r. w
sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu
pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2016"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 240/2016 z dn.
10.02.2016 r. w spr. wprowadzenia karty obiegowej dla
pracowników Urzędu Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 239/2016 z dn.
02.02.2016 r. w spr. powołania komisji do brakowania
dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonego referendum
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015
roku"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 238A/2016 z dn.
29.01.2016 r. w spr. terminów postepowania rekrutacyjnego,
terminów składania dokumentów oraz terminów
postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Kłodzko na rok Szkolny 2016/2017"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:16 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 238/2016 z dn.
29.01.2016 r. w spr. zmiany budżetu Gminy Kłodzko na rok
budżetowy 2016"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 237/2016 z dn.
22.01.2016 r. w spr. ustalenia procedur przeprowadzenia
kontroli finansowo – podatkowych w zakresie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 236/2016 z dn.
15.01.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 18/2014 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie
dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:09 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 235/2016 z dn.
15.01.2016 r. w spr. upowszechnienia standardów audytu
wewnętrznego"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 234/2016 z dn.
15.01.2016 r. w spr. wprowadzenia Karty Audytu
Wewnętrznego"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 233/2016 z dn.
15.01.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz komisji konkursowej do
przeprowadzenia tego konkursu"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 232/2016 z dn.
12.01.2016 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu ze środków finansowych Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia tego konkursu"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 231/2016 z dn.
12.01.2016 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji
społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 230/2016 z dn.
12.01.2016 r. w spr. zmiany Zarządzenia nr 551/2013 Wójta
Gminy Kłodzko z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie
wyznaczenia samorządowych koordynatorów do spraw
kontaktów z 35 sołectwami na terenie Gminy Kłodzko"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 229/2016 z dn.
04.01.2016 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży 43/2015"

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 10:59 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 228/2016 z dn.
04.01.2016 r. w spr. powołania Komisji Przetargowej i
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa
budynku po byłej szkole w Szalejowie Górnym - etap II""

(Patrycja Pocion)
24.02.2016 10:55 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Pocion)