UCHWAŁY RADY GMINY 2010 ROK

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY GMINY 2010 ROK
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY KŁODZKO
Informację opublikował:Dominika Ferenc-Macherzyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2010 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.06.2012 09:50 Usunięto załącznik zał.nr 1 - uchwała nr 9
(Administrator Systemu)
12.06.2012 09:50 Usunięto załącznik uchwała nr 9 - w sprawie przyjęcia
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Kłodzko za rok szkolny 2009 / 2010.

(Administrator Systemu)
12.08.2011 10:34 Usunięto załącznik Załącznik nr 1 do uchwały nr
69/VI/2011

(Administrator Systemu)
12.08.2011 10:33 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do uchwały nr
69/VI/2011"

(Administrator Systemu)
06.07.2011 14:54 Edycja dokumentu (Administrator Systemu)
05.01.2011 13:22 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.01.2011 13:21 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała nr 9"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.01.2011 13:20 Dodano załącznik "uchwała nr 9 - w sprawie przyjęcia
Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
Kłodzko za rok szkolny 2009 / 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 09:05 Dodano załącznik "uchwała 453 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Szalejów Górny"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 09:03 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 452"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 09:03 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 452"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 09:03 Dodano załącznik "uchwała 452 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we
wsi: Boguszyn i Jaszkowa Górna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:59 Dodano załącznik "uchwała 451 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Górna oraz
Stary Wielisław."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:59 Dodano załącznik "uchwała 449 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Dolna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:59 Dodano załącznik "uchwała 448 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Krosnowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 447"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 447"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 447"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 447"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 447"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
30.11.2010 08:53 Dodano załącznik "uchwała 447 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:21 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:20 Dodano załącznik "uchwała 446 - w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Łączna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:19 Dodano załącznik "uchwała 445 - w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Korytów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:19 Dodano załącznik "uchwała 444 - w sprawie określenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej Gminy Kłodzko, na rok 2011."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:18 Dodano załącznik "uchwała 443 - w sprawie przyjęcia
Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy
Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:17 Dodano załącznik "uchwała 442 - w sprawie przyjęcia
"Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonych po uchwaleniu studium"."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:15 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 441"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:15 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 441"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:15 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 441"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:15 Dodano załącznik "uchwała 441 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany „miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Wojbórz i
Wojciechowice” oraz przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we
wsi Ławica."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:12 Dodano załącznik "uchwała 440 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
"INVEST - PARK" we wsi Żelazno i Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:12 Dodano załącznik "uchwała 439 - w sprawie szczegółowych
zasad udzielania ulg ,sposobu i trybu umarzania i
rozkładania na raty należności pieniężnych o
charakterze cywilnoprawnym"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:06 Dodano załącznik "uchwała 438 - w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Gminy Kłodzko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:06 Dodano załącznik "uchwała 437 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianą gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:06 Dodano załącznik "uchwała 436 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianą gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:02 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:02 Dodano załącznik "uchwała 435 - w sprawie opłaty od
posiadania psów na 2011 rok"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:02 Dodano załącznik "uchwała 434 - w sprawie zmiany
uchwały nr 415/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31
sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej. "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:00 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 433"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:00 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 433"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:00 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 433"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:00 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 433"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 10:00 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 433"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.11.2010 09:59 Dodano załącznik "uchwała 433 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:50 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:48 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 432"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:48 Dodano załącznik "uchwała 432 - w sprawie przystąpienia
do zmiany "studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko"."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:48 Dodano załącznik "uchwała 431 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:45 Dodano załącznik "uchwała 430 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie działki stanowiącej
własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości
Rolnych"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:45 Dodano załącznik "uchwała 429 - w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:44 Dodano załącznik "uchwała 428 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 14:44 Dodano załącznik "uchwała 427 - w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Miasta Kłodzka"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:38 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 426"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:37 Dodano załącznik "uchwała 426 - w sprawie w sprawie
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz
przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
gminy Kłodzko”"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:34 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 425"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:34 Dodano załącznik "uchwała 425 - w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2011 rok."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:34 Dodano załącznik "uchwała 424 - w sprawie w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2011"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "zał. nr 5 - uchwała 423"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "zał. nr 4 - uchwała 423"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "zał. nr 3 - uchwała 423"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "zał. nr 2 - uchwała 423"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "zał. nr 1 - uchwała 423"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:30 Dodano załącznik "uchwała 423 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy na rok 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:27 Dodano załącznik "uchwała 422 - w sprawie : przyjęcia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2010r."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:27 Dodano załącznik "uchwała 421 - W SPRAWIE WYBORU
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W KŁODZKU."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:26 Dodano załącznik "uchwała 420 - W SPRAWIE PRZYJĘCIA
REZYGNACJI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W KŁODZKU Z
PEŁNIONEJ FUNKCJI"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:26 Dodano załącznik "uchwała 419 - W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W KŁODZKU."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:21 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:21 Dodano załącznik "uchwała 418 - w sprawie zmiany Statutu
Gminy Kłodzko."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:20 Usunięto załącznik uchwała 418 - w sprawie zmiany
Statutu Gminy Kłodzko.

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:19 Dodano załącznik "uchwała 418 - w sprawie zmiany Statutu
Gminy Kłodzko."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:19 Dodano załącznik "uchwała 417 - w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:16 Dodano załącznik "Uchwała Nr 416.docx"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:16 Dodano załącznik "uchwała 416 - zmieniająca uchwałę nr
413\V\2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gmin Nieborów, Domaniewice i Zduny w
województwie Łódzkim oraz dla Gminy Rytro w województwie
Małopolskim"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:14 Usunięto załącznik Uchwała Nr 416.docx
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:11 Dodano załącznik "Uchwała Nr 416.docx"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 13:11 Dodano załącznik "uchwała 416 - zmieniająca uchwałę nr
413\V\2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gmin Nieborów, Domaniewice i Zduny w
województwie Łódzkim oraz dla Gminy Rytro w województwie
Małopolskim"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:46 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:40 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 415"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:40 Dodano załącznik "uchwała 415 - w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 414"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 414"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 414"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 414"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 414"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
01.10.2010 12:38 Dodano załącznik "uchwała 414 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:13 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:13 Usunięto załącznik zał.nr 1 - uchwała 407
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:11 Usunięto załącznik uchwała 407 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Dolna

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:10 Usunięto załącznik uchwała 403 - w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko dla terenów położonych we wsi: Gorzuchów,
Wojbórz Jaszkowa Dolna.

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:09 Usunięto załącznik uchwała 402 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:08 Dodano załącznik "uchwała 399 - w sprawie zmian w
budżecie Gminy na rok 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:06 Dodano załącznik "uchwała 413 - w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gmin Nieborów, Domaniewice i Zduny "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:05 Dodano załącznik "uchwała 412 - w sprawie ustalenia
zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostek pomocniczych w Gminie Kłodzko będzie
przysługiwała dieta"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:05 Dodano załącznik "uchwała 411 - w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Kłodzko”"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:02 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:02 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 410"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:02 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 410"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 410"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 410"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:01 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 410"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 14:01 Dodano załącznik "uchwała 410 - W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA
PLANÓW PRACY KOMISJI RADY"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 13:58 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 409"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 13:58 Dodano załącznik "uchwała 409 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Krosnowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 12:47 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 408"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 12:36 Dodano załącznik "uchwała 408 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Szalejów Górny"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 12:32 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 407"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 12:32 Dodano załącznik "uchwała 407 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Dolna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 11:50 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 408"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 11:50 Dodano załącznik "uchwała 408 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Szalejów Górny"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 11:38 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 407"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 11:38 Dodano załącznik "uchwała 407 - w sprawie zatwierdzenia
zmian do Planu odnowy miejscowości Jaszkowa Dolna"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 11:33 Dodano załącznik "uchwała 406 - w sprawie wyrażenie
zgody na wydzierżawienie na okres 10-ciu lat części
działki "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:50 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 1.9 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:48 Dodano załącznik "zał.nr 1.8 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:48 Dodano załącznik "zał.nr 1.7 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:48 Dodano załącznik "zał.nr 1.6 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
05.08.2010 09:48 Dodano załącznik "zał.nr 1.5 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:23 Dodano załącznik "zał.nr 1.4 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:23 Dodano załącznik "zał.nr 1.3 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:23 Dodano załącznik "zał.nr 1.2 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:23 Dodano załącznik "zał.nr 1.1 - uchwała 405"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:23 Dodano załącznik "uchwała 405 - uchwalająca miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi:
Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary
Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka i Ścinawica."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:06 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
04.08.2010 13:04 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 404"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:09 Dodano załącznik "uchwała 404 - zmieniająca uchwałę Nr
274/V/2009 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 31 marca 2009 "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 403"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 403"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:08 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 403"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:07 Dodano załącznik "uchwała 403 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów
położonych we wsi: Gorzuchów, Wojbórz Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 13:07 Dodano załącznik "uchwała 402 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 12:39 Dodano załącznik "uchwała 403 - w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów
położonych we wsi: Gorzuchów, Wojbórz Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 12:39 Dodano załącznik "uchwała 402 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:57 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:57 Dodano załącznik "uchwała 401 - w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały nr 36/IV/2003 z dnia 5 marca 2003 r. w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:57 Dodano załącznik "uchwała 400 - w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze
półrocze budżetu Gminy Kłodzko "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:53 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.08.2010 10:52 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 399"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:35 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:35 Dodano załącznik "uchwała 398 - w sprawie udzielenia
dotacji dla PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ pod wezwaniem
ŚW. MIKOŁAJA w Jaszkowej Górnej "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:35 Dodano załącznik "uchwała 397 - w sprawie udzielenia
dotacji dla PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ pod wezwaniem
Św. Jerzego w Szalejowie Górnym "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:35 Dodano załącznik "uchwała 396 - w sprawie udzielenia
dotacji dla PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ pod wezwaniem
Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:31 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:31 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 395"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:30 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 395"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:30 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 395"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:30 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 395"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:30 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 395"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:30 Dodano załącznik "uchwała 395 - w sprawie przystąpienia
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:26 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 394"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:25 Dodano załącznik "uchwała 394 - w sprawie zmiany Uchwały
nr 107/V/07 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października
2007 r "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:20 Dodano załącznik "uchwała 393 - w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do
prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:19 Dodano załącznik "uchwała 392 - w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:06 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 391"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:06 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 391"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 391"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:05 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 391"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:05 Dodano załącznik "uchwała 391 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:01 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 368"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:01 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 368"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:01 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 368"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
14.06.2010 13:00 Dodano załącznik "uchwała 368 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 12:00 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:59 Zmieniono tytuł załącznika z "zał.nr 1 - plan odnowy
miejscowości Ruszowice .docx" na "zał.nr 1 - uchwała 390
.docx"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zał.nr 3" na "zał.nr 3 - uchwała 387"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:57 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zał.nr 2" na "zał.nr 2 - uchwała 387"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:52 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "zał.nr 4" na "zał.nr 4 - uchwała 387"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:22 Dodano załącznik "uchwała 388 - sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:20 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:20 Dodano załącznik "zał.nr 4"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:19 Dodano załącznik "zał.nr 3"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:19 Dodano załącznik "zał.nr 2"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:07 Dodano załącznik "zał.1.4 - uchwała 387"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 11:07 Dodano załącznik "zał.1.3 - uchwała 387"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:50 Dodano załącznik "zał.1.2 - uchwała 387"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:50 Dodano załącznik "zał.1.1 - uchwała 387"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:50 Dodano załącznik "uchwała 387 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:16 Dodano załącznik "zał.nr 1 - plan odnowy miejscowości
Ruszowice .docx"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:16 Dodano załącznik "uchwała 390 - w sprawie zmiany uchwały
Nr 340/V/2009 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu odnowy miejscowości Ruszowice"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:16 Dodano załącznik "uchwała 389 - w sprawie
zakwalifikowania skargi "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 9 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 8 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
25.05.2010 10:11 Dodano załącznik "zał.nr 7 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 10:09 Dodano załącznik "zał.nr 6 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 10:09 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 10:09 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 09:50 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 386"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:51 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:50 Dodano załącznik "uchwała 386 - w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:50 Dodano załącznik "uchwała 385 - w sprawie ustalenia planu
sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:39 Dodano załącznik "uchwała 384 - w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Górnej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:39 Dodano załącznik "uchwała 383 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie działek stanowiących
własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
20.05.2010 08:39 Dodano załącznik "uchwała 382 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:25 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:25 Dodano załącznik "zał.nr 5 - uchwała 381"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:25 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 381"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:24 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 381"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:24 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 381"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:24 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 381"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:24 Dodano załącznik "uchwała 381 - w sprawie zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
17.05.2010 14:24 Dodano załącznik "uchwała 380 - w sprawie absolutorium za
rok 2009 dla Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 12:08 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 12:00 Dodano załącznik "uchwała 379 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 12:00 Dodano załącznik "uchwała 378 - w sprawie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:58 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 375"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:58 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 375"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:58 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 375"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:58 Dodano załącznik "uchwała 375 - w sprawie zmiany Uchwały
nr 313/V/2009 "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:45 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:40 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 376"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:40 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 376"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:40 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 376"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:40 Dodano załącznik "uchwała 376 - w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko we wsi Stary Wielisław"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:33 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 374 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:33 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 374 "
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:33 Dodano załącznik "uchwała 374 - w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodzko dlaterenu obejmującego działkę nr 872 we wsi
Jaszkowa Dolna."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:26 Dodano załącznik "uchwała 373 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
27.04.2010 11:26 Dodano załącznik "uchwała 372 - w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:20 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:18 Dodano załącznik "uchwała 371 - w sprawie uchylenia
Uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 114/IV/2004 z 30 stycznia
2004r"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:16 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:16 Dodano załącznik "uchwała 370 - w sprawie uchylenia
uchwały nr 118/IV/2004 Rady Gminy Kłodzko z dnia 04 marca
2004 roku."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:15 Dodano załącznik "uchwała 369 - w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kłodzko na rok
2011 funduszu sołeckiego"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:13 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
22.04.2010 14:12 Dodano załącznik "uchwała 367 - w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy
Kłodzko, kartą płatniczą"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:16 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:15 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:15 Dodano załącznik "uchwała 366 - w sprawie wyrażenia
zgody dla ZGMiK Gminy Kłodzko z siedzibą w
Ołdrzychowicach Kł. na zaciągnięcie zobowiązania w
formie umowy leasingu. "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:07 Dodano załącznik "uchwała 365 - w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Kłodzko"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:05 Dodano załącznik "uchwała 364 - w sprawie nie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie części działki o nr geodezyjnym
219/2 w Boguszynie pod budowę bezobsługowej stacji bazowej
telefonii komórkowej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 11:05 Dodano załącznik "uchwała 363 - w sprawie wystąpienia
Gminy Kłodzko z Międzygminnego Związku"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:22 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:21 Dodano załącznik "uchwała 362 - w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:21 Dodano załącznik "uchwała 361 - w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości oraz sieci
wodociągowej stanowiącej własność Skarbu Państwa "

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:18 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:18 Dodano załącznik "uchwała 360 - w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę gruntów"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:15 Dodano załącznik "uchwała 359 - w sprawie zniesienia
ochrony prawnej na drzewie gat. topola biała, uznanym za
pomnik przyrody"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:13 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwala 358"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:13 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwala 358"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:13 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwala 358"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:13 Dodano załącznik "uchwała 358 - sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kłodzko, dla wsi Jaszkowa Dolna i
Krosnowice."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 10:10 Dodano załącznik "uchwała 357 - w sprawie zmiany w
Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmującego działkę nr 922/2 we wsi Stary Wielisław na
cele zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:21 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:20 Dodano załącznik "uchwała 356 - w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Górnej"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:20 Dodano załącznik "uchwała 355 - w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:20 Dodano załącznik "uchwała 354 - w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:18 Dodano załącznik "uchwała 353 - w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:17 Dodano załącznik "zał.nr 4 - uchwała 352"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:17 Dodano załącznik "zał.nr 3 - uchwała 352"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:17 Dodano załącznik "zał.nr 2 - uchwała 352"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:17 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 352"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:17 Dodano załącznik "uchwała 352 - w sprawie: zmian budżetu
Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2010."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:12 Dodano załącznik "zał.nr 1 - uchwała 351"
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
03.03.2010 09:12 Dodano załącznik "uchwała 351 - w sprawie zmiany
uchwały nr 343/V/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
budżetu Gminy Kłodzko na 2010 rok."

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
02.03.2010 13:39 Dodano załącznik "uchwała 350 - w sprawie zaopiniowania
Koncepcji programowo-przestrzennej ochrony
przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej - etap I"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.01.2010 15:00 Edycja dokumentu (Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.01.2010 15:00 Zmieniono tytuł załącznika z "PRM Romanowo.doc" na
"zał.nr 1 - uchwała 349 PRM Romanowo.doc"

(Dominika Ferenc-Macherzyńska)
19.01.2010 14:49 Utworzenie dokumentu.
(Dominika Ferenc-Macherzyńska)